Business charts and diagrams on digital tablet

Frokostseminar Power BI – 10.oktober – Avholdt

POWER BI

SEMINARET ER AVHOLDT

Business charts and diagrams on digital tablet

SEMINARET ER AVHOLDT

-Hvordan forvandle dine data til verdifull informasjon? Ønsker du å lage flotte dashboards og rapporter i løpet av et øyeblikk av dataene dine? Med Microsoft Power BI får du det mest brukervennlige Business Intelligence verktøyet siden Excel. Med Power BI har Microsoft gjort det enda lettere for deg som bruker, å designe dine egne BI løsninger, dashboards og rapporter.

power-bi-seminar2

Power BI leveres som en service i Office 365 og gjør det enkelt for deg å ta det i bruk, du trenger ikke å installere løsningen, den er allerede tilgjengelig. Power BI er et selvstendig verktøy, men har flere av de samme features som du allerede er kjent med hvis du benytter Excel i dag, slik som Power Pivot eller Power Query. Power BI er Business Intelligence gjort enkelt og gjør det enkelt å visualisere virksomhetsdata i et brukervennlig format som en rapport, dashboard eller en mobil rapport. Det er enkelt å lese inn data i en enkel datamodell fra ulike kilder slik som csv, Dynamics NAV og AX, SAP, SQL Databaser, Oracle, MySQL, Excange og fra webkilder som Twitter, Facebook, Google Analytics m.fl. Alle er direkte integrert med Power BI og så lenge data eksisterer kan det importeres til Power BI.

Bahr

Advokatfirma med smartere erfaringsdeling

Også advokatbransjen kjenner på økt digitalt fokus og en tøffere konkurransesituasjon. Anerkjente BAHR ønsker å utnytte den interne kompetansen enklere og mer effektivt.

bahr-logo

Forretningsadvokatfirmaet BAHR er basert i Oslo og har i underkant av 200 medarbeidere. Firmaet ønsker å ligge i forkant av den teknologiske utviklingen som nå også påvirker advokatbransjen for fullt. Spesielt viktig for BAHR er kompetansedeling, og organisering av dette arbeidet på en mest mulig effektiv måte. Point Taken kom inn som partner for å fasilitere det berømte skyløftet. Intranettet lå da på en eldre plattform som BAHR ikke var fornøyde med, og ville at den nye plattformen skulle være skybasert.


Vi la grunnlaget ved å benytte Office 365, som både nytt intranett og nytt erfaringsarkiv er bygget på. Her ligger det både intern informasjon og erfaringsmateriale. De ansatte finner nyheter og retningslinjer og de kan snakke sammen. De har også et system for å synliggjøre hvor mye kapasitet hver enkelt har. Alt er samlet på ett sted og det er enkelt å finne frem, sier Kjetil Hovding fra Point Taken

Fokus på erfaringsdeling

Den nye digitale løsningen har gitt en rekke forbedringer funksjonelt, og det deles og kommuniseres på tvers av kompetanseområder og prosjektgrupper. BAHR har i mange år hatt et velutviklet erfaringsarkiv, men den tekniske plattformen skulle fornyes og et utvidet prosjekt ble satt i gang. Her samles caser, maler, presentasjoner og annen relevant informasjon som er brukt som grunnlag i de ulike sakene. Dette gjør delingen av erfaringer enklere og mer effektivt.

Om et team eller en advokat jobber på en ny sak kan de bruke erfaringsarkivet for å finne tilsvarende saker og dra nytte av jobben som er gjort og erfaringer andre kolleger har gjort. At dette ligger tilgjengelig gjør dette enklere og ikke minst mer effektivt, sier Hovding.

I BAHR er det Knowledge Manager, Henrik Fagerholt, som har hatt ansvaret for gjennomføringen av det tekniske løftet og overgangen til nye måter å jobbe på. Etter ca. ett år med den nye plattformen og arkivet ser han veldig positive resultater av løftet som er gjort.

Erfaringsarkiv og intranett er viktige verktøy for både kompetansedeling og internkommunikasjon, og for samarbeid. De ansatte blir også mer effektive og bruker mindre tid på å lete etter den informasjonen og kunnskapen de trenger, sier Henrik Fagerholt hos BAHR.

henrik


Henrik Fagerholt, Knowledge Manager i BAHR
Vil du høre mer om hva BAHR har gjort?
Ta kontakt med Knut Skogvold på telefon 900 95 088 eller send en
e-Post til kundeservice i Point Taken

Opplaering-Get-TDC1

Enklere nettbasert samhandling for alle i Get TDC

Med en nettbasert plattform og ny portal opplever Get TDC en forenklet arbeidshverdag for alle. Inkludert selgere og teknikere som jobber ute i felt.

Opplaering-Get-TDC1

Get er for mange kjent som leverandør av TV og internett. Selskapet har en tradisjonsrik historie, og er også leverandør av større infrastrukturer knyttet til både veier, trafikk og kommunikasjonsløsninger for store norske virksomheter. IT-avdelingen i Get TDC har de siste årene tatt en del grep for å gjøre arbeidshverdagen enklere for alle, inkludert de mange ansatte som ikke har hverdagen sin inne på kontoret.

Jeg hadde noen veldig klare tanker og ideer på hvordan jeg ville at vi skulle sette opp våre interne systemer for fremtiden. Løsningen og den nye nettbaserte portalen vi har nå er et resultat av en prosess som har pågått over noen år nå, og vi ser at det har gitt positive konsekvenser for våre ansatte. De kan være koblet på og jobbe uansett hvor de befinner seg, sier IT-sjef Jan Kåre Arnesen.

Mer effektiv arbeidshverdag

Get består av både administrasjon, ledelse og drift som sitter på kontor, men også utegående selgere og teknikere som jobber med installasjoner, vedlikehold og kundesupport. Alle disse er nå tilknyttet den nye plattformen som gjør at de er koblet opp mot kontoret, uansett hvor de er.

Selgerne blir utstyrt med nettbrett hvor all informasjonen de trenger er synkronisert, og de er operative på bare noen minutter. Teknikerne har enheter som tåler en støyt. Utenom enkelte faginstallasjoner er all informasjon tilgjengelig også for disse ansatte via den nye portalen. Å være pålogget og tilgjengelig selv om du er ute på oppdrag eller i møter har forenklet mye av koordinasjonen og informasjonsflyten for alle, inkludert de som vanligvis jobber ute i felt, sier Arnesen. 

Vil du vite mer om hvordan din virksomhet kan jobbe mer digitalt, effektivt og sikkert? Ta kontakt med Knut Skogvold på telefon 900 95 088 eller send en e-Post til kundeservice i Point Taken

Opplaering-Get-TDC2

Fokus på opplæring

Konsulentselskapet Point Taken har bistått med å utvikle en nettbasert plattform for Get som samler informasjon, kommunikasjon og filhåndtering på ett sted. For Point Taken er det viktig at kundene ser en reell forretningsverdi og at de ansatte har forutsetningene til å bruke løsningen mest mulig effektivt. Underveis evalueres og justeres plattformen slik at den fungerer optimalt.

Vi har suksess når kundene er fornøyd og løsningen gjør dem mer effektive. Opplæring er en nøkkel til å innføre slike skyløsninger, noe vi også så hos Get, sier Øyvind Valen-Sendstad, seniorkonsulent hos Point Taken.

Selv om innføringen av en ny arbeidsplattform og en ny måte å jobbe førte til endringsfrustrasjon i Get hadde Arnesen tro på at det til syvende og sist ville være positivt for virksomheten.

Det blir naturlig nok litt frustrasjon internt i en slik endringsprosess. Spesielt kan vaner som hvor ting skal lagres og filstruktur føles fremmed og vanskelig først. Derfor var det viktig for oss at Point Taken kom inn og var ekspertene og at de hadde pedagogiske ferdigheter. Vi har hatt høyt fokus på opplæring, og jeg tror vi trygt kan si at dette alt i alt har gjort våre ansatte mer effektive og at de kan samhandle bedre enn før, avslutter Arnesen.

Vil du høre mer om hva Get TDC har gjort?
Ta kontakt med Knut Skogvold på telefon 900 95 088 eller send en
e-Post til kundeservice i Point Taken

Digital transformasjon - Seminar

Utstyr dine ansatte for fremtidig suksess – jobb smartere, mer effektivt og sikrere

Den digitale transformasjonen øker stadig farten og driver frem nye arbeidsformer, noe mange bedriftsledere har vansker med å ta tak i. Utstyr dine ansatte for fremtidig suksess med verktøy som bedrer samhandlingen og øker effektiviteten. Lær mer på vårt frokostseminar 26. april.

Både nye og mer erfarne arbeidstakere begynner å stille krav til hvordan de vil jobbe sammen. De ønsker mer fleksibilitet, enklere samhandling og muligheten til å være effektive selv om de ikke er tilstede på kontoret. Økt konkurranse, både i markedet og om de beste arbeidstakerne, krever at virksomheter som ønsker å lykkes ikke kan henge etter lengre.

  • Det er mange virksomheter som sitter på gjerdet og lurer litt på hva de skal gjøre. Det mange ikke vet er at det ikke trenger å være komplisert. I Office 365-pakken, som mange allerede bruker deler av, ligger det også uendelig mange muligheter for samhandling og en moderne måte å organisere arbeidshverdagen på, sier Rune Tangen, daglig leder i Point Taken.

Med relativt enkle grep er det mulig å bygge videre på Office 365-pakken for å sette opp en nettbasert og sikker plattform som samler alle dine ansatte, forenkler dokumenthåndteringen og som kan tilpasses deres behov.

Skap en kultur for nye muligheter

En godt utstyrt arbeidsstyrke er den viktigste forutsetningen for å møte nye utfordringer og stadig tøffere konkurranse. Virksomheter som har vilje til å endre seg og en kultur som omfavner nye muligheter har en viktig komponent for å lykkes i fremtiden.

  • Å gi dine kolleger og ansatte muligheten for bedre samhandling med et sett verktøy som fungerer uansett hvor de er, gir de beste forutsetningene til å løse nye utfordringer og hoppe på nye muligheter. Resultatet ved å innføre en slik måte å jobbe på er gjerne bedre samhørighet internt, høyere effektivitet og til slutt en positiv bunnlinje, sier Tangen.

Kom og hør hvordan Norgesgruppen, BAHR og Get TDC har endret måten de jobber på for høyere effektivitet og mer fornøyde ansatte. Les mer om vårt seminar her.

Hvordan kommer vi i gang?

En sikker, nettbasert plattform samler alle på ett sted og følger dine ansatte uansett hvilken type enhet de jobber på, eller hvor de er. Der kan de håndtere filer sammen med kolleger, diskutere i dedikerte rom for ulike prosjekt eller avdelinger og for eksempel oppdatere alle etter møter. Men hvordan kommer dere i gang?

  • Å ta en avgjørelse på at din virksomhet skal innføre en ny måte å jobbe på er første steg. Finn en partner som har hjulpet andre gjennom slike prosesser tidligere. Deres erfaring er ofte veldig nyttig i både en kartleggingsfase, når løsningen skal settes opp teknisk og ikke minst når de ansatte skal læres opp og veiledes i den kritiske oppstartsfasen, avslutter Tangen.

Kom og hør noen av Norges største merkevarer snakke om hvorfor og hvordan de har innført nye måter å jobbe på.

Seminaret er avholdt.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med Knut Skogvold på telefon 900 95 088 eller send en
e-Post til kundeservice i Point Taken

Seminar

Velkommen til frokostseminar!

seminar1

Start den digitale transformasjonen i dag – jobb smartere, mer effektivt og sikrere!

SEMINARET ER AVHOLDT

Vi inviterer til gratis frokostseminar hos Microsoft Norge, sammen med NorgesGruppen, Get TDC og BAHR. Hør hvordan disse sterke, norske merkevarene har tatt i bruk digitale, skybaserte verktøy for mer effektive og fornøyde ansatte, og ikke minst gjort virksomhetene sine mer produktive og bedre rustet for fremtiden.

Vi ser en digital transformasjon og endringer i samfunnet som har en fart det kan være vanskelig å følge med på. Sett din virksomhet opp for suksess nå ved å investere i teknologi og en digital måte å jobbe på som er tilpasset nye arbeidsformer og fremtidens arbeidstagere. Da er du og dine kolleger klare for å møte nye konkurransesituasjoner og utfordringer på best mulig måte.

Denne morgenen vil du få demonstrert hvordan den digitale plattformen og mulighetene der kan fungere for din virksomhet i praksis.

  • TV-, internett- og infrastrukturleverandøren Get TDC har en base med ansatte med veldig store sprik i behov og hvordan arbeidshverdagen er. Alt fra utegående selgere og teknikere i felt, til kundeservice og andre som sitter inne på kontoret. De vil snakke om hvordan de har satset digitalt, forenklet arbeidet og samhandlingen på tvers, og hvordan alle enkelt kan være effektive selv i bilen på vei til en avtale.
  • Advokatfirmaet BAHR ønsket å forsterke arbeidet med erfarings- og kunnskapsdeling, og hadde også behov for en mer moderne kommunikasjonsplattform. På frokostseminaret vil de snakke om hvordan de ved hjelp av sin nye plattform bygger samhørighet, enklere jobber med informasjon internt og hvordan den kollektive kunnskapen nå er mer tilgjengelig.
  • NorgesGruppen, en av Norges største aktører innen dagligvare, har for flere deler av virksomheten innført nye digitale måter å jobbe på. Både i kontormiljø og for den delen av virksomheten som har ansvaret for distribusjon av matvarer rundt om i landet. De vil blant annet snakke om hvordan nye verktøy og et nytt avvikssystem har effektivisert virksomheten.

Bli inspirert, høst erfaringer fra andre og kom ett steg nærmere din virksomhets digitale transformasjon på vårt frokostseminar 26. april. Meld deg på under, så gleder vi oss til å se deg. Velkommen!

Hvilke fordeler kan adopsjonen av digitale måter å jobbe på ha:

  • En nettbasert løsning følger dine ansatte uansett hvilken enhet de jobber på, eller hvor de er. De er koblet til kontoret når de ønsker via pc-en eller apper tilgjengelige for både nettbrett og smarttelefoner.
  • Mer effektiv og sikrere filhåndtering sørger for at informasjonen alltid er oppdatert, der den skal være. Aldri mer utilsiktede kopier lagret, sending av samme dokument frem og tilbake og «hvilken versjon er riktig»-problematikk.
  • Snakk med kollegaene dine via chattefunksjoner. Dette gjør at korte beskjeder, spørsmål og diskusjoner kan foregå uten endeløse e-posttråder, og alt er søkbart for senere referanser.
  • En sikker, nettbasert plattform, med funksjonene nevnt over, tar seg også av en del av kravene i de nye personvernreglene, populært kalt GDPR. Det sikrer informasjonen du lagrer om både dine ansatte og andre kontakter.

seminar3

SEMINARET ER AVHOLDT

Program:

08.00 – Frokost.

08.30 – Velkommen og kort introduksjon, Rune Tangen, Daglig leder Point Taken.

8:35 – Moderne skytjenester og samhandling: En praktisk demonstrasjon av produkter tilgjengelig i Sharepoint og Microsoft 365 for effektiv samhandling, informasjonsdeling og filhåndtering, Kjetil Ødegaarden, Point Taken.

8:55 – Get TDCs digitale satsning og bruk av fremtidsrettede skyløsninger for alle ansatte – Jan Kåre Arnesen, IT og drifts-sjef i Get TDC.

9:15 – De nye personvernreglene, GDPR, i praksis ved bruk av Microsoft Office 365, Julian Rasmussen, Point Taken.

9:35 –Hvordan løser BAHR effektiv og sikker kunnskapsdeling og samhandling i 2018, Henrik Fagerolt, Knowledge Manager i BAHR.

9:55 – NorgesGruppen – Hvordan en av Norges største aktører innen dagligvare tar i bruk digitale løsninger i flere deler av driften for høyere effektivitet og bedre dokumentasjon.

10:30 – Avslutning, mingle med andre deltakere og eventuelle spørsmål til de som har holdt innlegg.

Seminaret er avholdt.

Point Taken leverer løsninger som skal fungere for kundene våre hver dag. Vårt fokus er å tilpasse leveransen etter de spesifikke behov enhver ny kunde har, og ikke minst sørge for at alle ansatte får den opplæringen i de nye verktøyene som de har behov for. Les mer om oss her.

Sharepoint

Microsoft-guru Vesa Juvonen gjestet Oslo

7 februar var vi i Point Taken verter for det kvartalsvise møtet i Norwegian Office 365 Community. Norwegian Office 365 Community er et uavhengig fagmiljø for utviklere, IT pro, forretnings- og sluttbrukere der målet er å dele kunnskap på tvers av produktene.

Foredragsholdere denne kvelden var Vesa Juvonen, Senior Program Manager i Microsoft som snakket om Microsofts roadmap for SharePoint, og Chris Givens, Microsoft MVP og sikkerhetsarkitekt i Soliance, som snakket om GDPR og Azure, fra et teknisk ståsted.

meetup2

Det ble en hyggelig kveld hvor rundt 30 kunder og leverandører hadde tatt seg tid til et lite avbrekk fra en travel hverdag.
Chris ga oss spennende innsikt i hvordan en bedrift kan implementere sikkerhet i Azure for å tilfredsstille GDPR-kravene, som trer i kraft 25 mai.

Vesa forklarte hvorfor SPFX fokuserer på React, og under Vesas innlegg kom Chris kom med litt spennende innsikt om ytelse i Office 365.

Det ble en super kveld som varte til godt ut på kvelden.

Knut-Skogvold

Kjenner du deg igjen? Ta kontakt.

• Jeg er interessert i Azure, og ønsker å lære mer om det grunnleggende.

• Jeg har allerede Azure, og ønsker hjelp til å implementere løsningen.

• Jeg har allerede Azure, og ønsker hjelp med utfordringer i løsningen.

• Jeg trenger å lære mer om hvordan min bedrift kan bruke Azure på best mulig måte.

Knut Skogvold
Salgssjef
90 09 50 88

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner