Enklere saksbehandling

Lånekassen er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet. De tilbyr utdanningsstøtte til studenter for å bidra til like muligheter for utdanning, og for å sikre samfunn og arbeidsliv tilgang på kompetanse. Deres kunder er i dag så godt som heldigitale.

Lånekassen ønsket en enklere måte å arkivere på. Tidligere brukte de tradisjonell standardløsning sak/arkivsystem, men synes det var for mye funksjonalitet som de ikke hadde behov for. Resultatet ble å droppe sak og arkivsystem og heller arkivere direkte fra verktøy med integrasjon til Documaster som de allerede jobbet i hver dag. Nå bruker de Microsoft 365 (tidligere Office 365) med Documaster som arkiv.

Innebygget arkivering

Lånekassen har laget dokumentflyt fra Microsoft 365 med integrasjon til Documaster for raskere og automatisk arkivering. Løsningen er laget med god hjelp av Documaster, som er en av Point Taken sine partnere.

Point Taken bygger prosess funksjonaliteten i Microsoft 365 som fungerer sømløst mot arkivkjernen.

Målet er at enklere prosesser og verktøy skal føre til mer dokumentfangst.

Vilde Bjørklund, Fagansvarlig arkiv hos Lånekassen 

Office365-computers
Skjermbilde

Enkelt brukergrensesnitt

Tilbakemeldingene fra brukerne i Lånekassen er at Documaster og Microsoft 365 har et enkelt brukergrensesnitt og at det er deilig med et system uten så mye funksjonalitet som bare skaper støy.

Knut-Skogvold

Kjenner du deg igjen? Ta kontakt.

• Jeg er interessert i Azure, og ønsker å lære mer om det grunnleggende.

• Jeg har allerede Azure, og ønsker hjelp til å implementere løsningen.

• Jeg har allerede Azure, og ønsker hjelp med utfordringer i løsningen.

• Jeg trenger å lære mer om hvordan min bedrift kan bruke Azure på best mulig måte.

Knut Skogvold
Salgssjef
90 09 50 88

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner