PT: Power Platform Intro

PT: Power Platform Intro er innføring i og opplæring i praktisk bruk av Microsoft Power Platform. Denne pakken hjelper deg å utnytte mulighetene i teknologien, og forenkle hverdagen for deg og din virksomhet. Etter gjennomført kurs er du selv i stand til å tilpasse løsninger som dekker deres behov.

Utfordring: interne prosesser tar mye tid​

Bedrifter lagrer mer data i dag enn noen gang før. For at dette skal gi verdi, må dataene bearbeides, analyseres og presenteres som et godt grunnlag for beslutninger. Det er en utfordring at relevante data ligger spredt i ulike fagsystemer, noe som krever unødvendig tid på manuelle prosesser. Disse prosessene krevde tidligere at man fant spesialkompetanse som kunne etablere nødvendig infrastruktur. Nå løses dette uten kode i Power Plattform.​​​

Interne-prosesser

UtfordringerUtfordringer​

  • Data spredd i ulike fagsystemer​
  • Mye tid på manuelle prosesser​
  • Behov for spesialkompetanse for å sette opp løsninger​

LosningLøsning​

  • Med Power Platform kan du analysere data, bygge løsninger, og automatisere prosesser. Og det er ikke behov for utviklere med spesialkompetanse for å gjøre det! ​

gevinstGevinst​

  • Du eliminerer manuelle oppgaver, og bruker data som beslutningsgrunnlag. Dermed får du god oversikt og mulighet for rask respons. ​​
  • Samlet sett effektiviserer det bedriften og øker lønnsomheten.​​​

PT: Power Platform Intro​​

PT: Power Platform Intro er en innføring i Microsoft Power Platform og hvilke muligheter som finnes. Power Platform er fremtiden for bedrifter som ønsker å ta beslutninger basert på innsikt i sine egne data. Våre dyktige konsulenter hjelper deg enten målet er å analysere og visualisere forretningsdata, automatisere prosesser, eller bygge nyttige løsninger. ​

Power-platform

dataFå innsikt i deres data ​

Power BI gir deg mulighet til å analysere data på tvers av fagapplikasjoner, og skape rapporter som gir grunnlag for videre beslutninger. ​

intelligenteBygg intelligente apper​

Power Apps gir deg mulighet til å lage forretningsapplikasjoner uten å skrive kode. Aldri mer skyggeIT med Excel ark. ​

automatiserAutomatiser prosessene​

Med Power Automate kan du automatisere repetitive oppgaver som koster tid, og øke verdien på eksisterende oppgaver med mer logikk.​

PT: Power Platform​​

Point Taken er årets Modern Work partner og Advanced Specialist på Modern Work. Vi kjenner Microsoft porteføljen og vet hvilke muligheter som ligger i løsningene. Med Power Platform kan vi hjelpe dere på egenhånd å bygge løsninger uten bruk av kode. Dette gir forretningsmessige resultater gjennom å samle inn og analysere data på tvers av fagsystemer, bygge smarte løsninger og automatisere prosesser. ​​

Architecture-Power-Platform
Vi kjenner systemene​

Vi kjenner systemene​

Vi er eksperter på hele Microsoft plattformen og kan hjelpe deg å bygge komplette forretningsløsninger basert på beste praksis. ​

Vi setter oss inn i din virksomhet​

Vi setter oss inn i din virksomhet​

Vi i Point Taken med våre eksperter (MVP’s) tar oss tiden til å forstå din virksomhet, og hvilke løsninger som vil gi deg best verdi. ​

Vi sikrer brukeradopsjon​

Vi sikrer brukeradopsjon​

Suksess er avhengig av at deres brukere tar i bruk løsningene. Vi i Point Taken har som Microsoft Fast Track Partner et kompetanseløp som sikrer din bedrift god brukeradopsjon.​​

Kundesuksesshistorie: Leger uten Grenser

Leger uten Grenser (MSF) trengte en løsning for å kunne gjennomføre målinger av levevilkår i land de skulle etablere seg i. Målingene skulle gi et grunnlag for hvilke lønnsnivåer som var forventet i ulike yrkesgrupper som leger, sikkerhetsvakter eller vaskepersonell. Tidligere ble disse målingene gjennomført som fysiske intervjuer rundt om i verden, og sammenstillingen av data var en lang manuell prosess. ​

Ved bruk av Power Platform utviklet Point Taken en løsning som sørget for at deres ansatte ute i felt raskt kunne hente inn informasjon om hva det kostet å gjøre bistandsarbeids i de ulike landene verden over. Vi utviklet en applikasjon som samlet alt av informasjon i en sentralisert base og gav umiddelbare resultater etter at intervjuene ble logget. ​

Medecins-sans-frontieres
Raskere

Hjelp kan ytes raskere​

Ved å automatisere prosessene sparer Leger uten Grenser månedsvis i manuelt arbeid per land. De kan nå bruke mindre tid på rutineoppgaver, og mer tid på meningsfulle oppgaver som kan hjelpe organisasjonen. ​

Brukeradopsjon

Raskere beslutningsstøtte​

Med all informasjon samlet i en sentralisert base har de ansatte et globalt overblikk over dataene. Dermed kan beslutninger tas raskere med mindre risiko for feil. ​

Kontroll

Kostnader holdes under kontroll​

Alt i alt bidrar bedre overblikk over data, besparelser i manuelt arbeid, og mindre risiko for feil, til at kostnader holdes under kontroll. I tillegg har andre hjelpeorganisasjoner tilgang til innsikten gratis. ​

Bestill nå:Introkurs i Power Platform

Introkurs

Pris 40 000-,

Dette kurset er en 3 dagers workshop hvor du vil få en introduksjon til Power Platform. Kurset inneholder en gjennomgang av Power Apps, Power Automate, og Power BI. Etter kurset sitter du igjen med nyttig informasjon om hvordan du kan analysere og visualisere forretningsdata, automatisere prosesser, og bygge nyttige løsninger.

Dag 1: Lær deg å bygge apper

Vi introduserer Power Platform og viser hvordan du enkelt kan bygge apper som gjør din arbeidshverdag mer effektiv

Dag 2: Lær analyse på en dag

Vi ser på Power BI og går gjennom hvordan du enkelt kan sette opp sanntids-dashboard som gir innsikt fra bedriftens ulike datakilder

Dag 3: Jobb med egne data

Den siste dagen syr vi det hele sammen og gir dere mulighet til å jobbe med egne data, med tett oppfølging fra erfarne konsulenter

Tomas-Holseth

Kjenner du deg igjen? Ta kontakt.

• Jeg ønsker å bruke data strategisk

• Jeg ønsker å automatisere oppgaver

• Jeg er interessert I mulighetene som ligger I Power Platform

• Jeg ønsker å lage apper tilpasset bedriftens prosesser

Tomas Holseth
Salgssjef
90 08 92 64

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner