PT: Sikkerhet

Sikkerhet er vår «sikkerhetspakke» basert på beste praksis for norske virksomheter som benytter Microsoft plattformen. Våre sikkerhetskonsulenter gjennomfører en analyse av deres løsning med fokus på svakheter og muligheter for å styrke sikkerheten. Basert på denne analysen beslutter man i samråd den beste veien for å optimalisere og overvåke sikkerheten i fremtiden.

Hvorfor velge PT: Sikkerhet​

Vi opplever at datasikkerheten til norske bedrifter ikke er god nok til å møte dagens trusselbilde. Systemene krever både overvåkning og jevnlig vedlikehold da inntrengere stadig finner nye metoder og smutthull.

Flere selskaper investerer ikke nok i sikkerhet ettersom effektene ikke er synlige før det skjer noe alvorlig. Som for eksempel tap av all data. PT: Sikkerhet er et kostnadseffektivt innstegspunkt for å forbedre og videreutvikle sikkerheten i dagens løsning.

Sikkerhet

1

Få en kostnadseffektiv sikkerhetsløsning som tar utgangspunkt i deres behov, lisenser og driftsituasjon

2

Stans angrep og etablere full overvåkning (24/7)

3

Unngå tap av all data

Kvalifiserer du til en «1 til 1» workshop?

Microsoft og Point Taken sponser “1 til 1” workshops til utvalgte firmaer. Hvis dette er interessant for deg, må du gjerne kontakte oss for å se om du kvalifiserer. Se oversikt over Workshoper under.

 

Securing Identities

Build Intent Workshop

Securing identities

Er du klar over mistenkelig bruker- og påloggingsatferd i miljøet ditt? Da bør du sikre bedriftens brukeridentiteter. Lær hvordan i denne workshopen.

Endpoint Management(Security)

Build Intent Workshop

Endpoint Management

Hvordan administrerer du mobile enheter, bærbare datamaskiner, og dine ansattes enheter? Målet med denne workshopen er å vise deg de beste måtene å administrere endepunkter på bedriftsnivå.

 

Securing identities

Build Intent Workshop

Securing Identities

Er du klar over mistenkelig bruker- og påloggingsatferd i miljøet ditt? Da bør du sikre bedriftens brukeridentiteter. Lær hvordan i denne workshopen.

Endpoint Management

Build Intent Workshop

Endpoint Management

Hvordan administrerer du mobile enheter, bærbare datamaskiner, og dine ansattes enheter? Målet med denne workshopen er å vise deg de beste måtene å administrere endepunkter på bedriftsnivå.

Securing Identities

Build Intent Workshop

Securing Identities

Er du klar over mistenkelig bruker- og påloggingsatferd i miljøet ditt? Da bør du sikre bedriftens brukeridentiteter. Lær hvordan i denne workshopen.

Endpoint Management

Build Intent Workshop

Endpoint Management

Hvordan administrerer du mobile enheter, bærbare datamaskiner, og dine ansattes enheter? Målet med denne workshopen er å vise deg de beste måtene å administrere endepunkter på bedriftsnivå.

Hvilke utfordringer har man relatert til sikkerhet i dag?​​

Selv om datasikkerhet lenge har vært et aktuelt tema, er det nå en stor endring i hvordan man jobber med sikkerhet. Der det tidligere ble fokusert på passiv beskyttelse i form av brannmurer og antivirus, går man nå i en retning av aktivt forsvar. Dette dreier seg i stor grad om overvåkning, og at man har oppdaterte sikkerhetssystemer på plass. Norge som nasjon, med alle private og offentlige virksomheter er under dataangrep 24/7.

Arbeidende dame
AdobeStock

Den ideelle løsningen​​

Datasikkerhet handler blant annet om å beskytte informasjon om virksomheten, forretningsdokumenter, personopplysninger og immaterielle rettigheter.  Vi fokuserer her på Cyber security som går ut på å beskytte IT-systemer og komponenter, som data, software og hardware, og den digitale infrastrukturen fra angrep. Dette gjør Point Taken både gjennom å utnytte og tilpasse sikkerhetsmulighetene som ligger i både Microsoft 365 og i Azure. 

Sikkerhetsløsningen må tilpasset hver enkelt bedrifts behov. Vi tar oss tiden til å forstå deres virksomhet, og hvilke løsninger som gir dere best verdi. Den ideelle løsningen bør også ha et system for kontinuerlig overvåkning. Både hackere og sikkerhetsleverandører utvikler seg, og det kommer stadig nye trusler samt verktøy for å håndtere disse.

«Sikkerhet berører alle sider av IT og datateknologi, og må derfor alltid være i fokus»

Så enkelt kommer du igang​ med datasikkerhet

Vi starter med en workshop som kartlegger deres sikkerhets-status, deres behov for sikkerhet, og utnytter deretter potensialet i deres lisenser. Point Taken er eneste Microsoft 365 FastTrack partner i Norge, som har tilgang til Microsofts rammeverk for best practise brukeradopsjon. ​Dette gir våre kunder unike muligheter til å motta workshops som ingen andre i Norge leverer. Ved behov kan vi også gi tilgang til eksperter i Microsoft systemet på ulike områder. 

Dersom dere ønsker å gå videre, tar vi et møte for å skissere mål, og så følger vi stegene som vist under. Hele prosessen tar fra noen uker og opp til seks måneder, alt avhengig av hva som skal gjøres. Vi vil skissere kostnads- og tidsperspektiv i de første stegene i prosessen.​ 

Get-started

Tlf-samtale​​
(15 minutter)​​​

1

Kort samtale for å finne ut hva man ønsker å få til og om vi kan bidra til å gjøre dette. Denne er uforpliktende.​​

Møte
(2 timer)​​

2

Utdypning av målbilde og mulighetene man har for å nå dette, samt identifisere forutsetninger som er sentrale for å lykkes​​.

Workshop​​​​
(1-2 dager)​​​

3

Gjennomgang og kvalitetssikring av ide, som til slutt ender med spesifikasjon av en POC/Pilot. ​​Her må alle viktige bidragsytere være tilstede​​.

Produksjon​​​

4

Løsningen gjøres tilgjengelig for sluttbrukere eller kunder med en forutsigbar kvalitet og sikkerhet​​.

Gevinst/nytte​​​

5

Vi ser på gevinster og avstemmer disse mot mål.​

Forvaltning ​​og support​​

6

Vi forvalter og supporterer løsningen videre i henhold til avtale.​

Last ned: sjekkliste for digital hygiene

Vi har laget 9 regler som alle bør følge for å sikre seg mot digitale angrep.

Bestill nå:Sikkerhetsworkshop

Pris 15 000,-

I denne workshopen gjennomfører våre sikkerhetskonsulenter en analyse av deres løsning med fokus på svakheter og muligheter for å styrke sikkerheten. Basert på dette vil Point Taken lage en skreddersydd rapport som tar for seg nøkkelpunktene som har dukket opp underveis. Vi vil beskrive et utvidet risikobilde av deres situasjon og konkrete tiltak som kan gjennomføres. Point Taken kan bidra med å gjennomføre tiltakene, og bidra til å realisere gevinstene som disse tiltakene vil gi.

Del 1: Kartlegging

  • Vi ser på deres bruk av digitale tjenester, enheter og programvare
  • Vi gjennomfører en risikoanalyse og ser hvor du er mest sårbar

Del 2: Strategi, tiltak, og veien videre

  • Vi ser på konkrete tjenester som bør aktiveres for umiddelbar beskyttelse
  • Vi fokuserer på bevisstgjøring, testing, og opplæring av ansatte
Tomas-Holseth

Kjenner du deg igjen? Ta kontakt.

• Jeg ønsker å overvåke sikkerheten

• Jeg ønsker å optimalisere sikkerheten

• Jeg ønsker å stanse angrep

• Jeg ønsker en kostandseffektiv sikkerhetsløsning tilpasset mine behov

Tomas Holseth
Salgssjef
90 08 92 64

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner