Tag Archive for: Prosjekter

Andrea Blas

Leger uten Grenser

Andrea Blas, MSF outreach nurse in Bambari, during a children’s consultation day at Elevage’s health centre, Bambari.
Early morning breefing at the Doctors Without Borders (MSF) logistics base in Conakry, Guinea. Doctors without Borders (MSF) is launching a large scale measles vaccination campaign in Conakry, the capital of Guina. Since the beginning of the year there have been 3468 confirmed cases and 14 deaths dues to measles in Guinea.

The background

Médecins Sans Frontières (MSF) contacted Microsoft in the hope of getting help with a solution to be able to carry out measurements of living conditions in countries where they will establish themselves. The measurements that were made should create a basis for salary levels that are expected for the various roles doctors, nurses, security guards, cleaning staff, etc.

The process

MSF sends out benchmarkers to organizations around the world that are interviewed. Many of the surrounding locations may also be in areas without internet. Based on the interviews, they end up with a report to be compiled per country. This is a long and manual process for compiling data.

The solution

By combining Power Platform and PowerBI, Point Taken was able to create a solution that provides immediate results after the interview has been logged in the application. This provides opportunities for faster decision support, which is important in countries where new aid organizations are to establish themselves.

Point Taken chose to do the mission pro bono to support MSF in its important work.

resco.net

The mobile application was built on Resco , which gives users 100% offline functionality.

Read more about the solution on digi.no

Read more about the seminar.

Bahr

Advokatfirma med smartere erfaringsdeling

Også advokatbransjen kjenner på økt digitalt fokus og en tøffere konkurransesituasjon. Anerkjente BAHR ønsker å utnytte den interne kompetansen enklere og mer effektivt.

bahr-logo

Forretningsadvokatfirmaet BAHR er basert i Oslo og har i underkant av 200 medarbeidere. Firmaet ønsker å ligge i forkant av den teknologiske utviklingen som nå også påvirker advokatbransjen for fullt. Spesielt viktig for BAHR er kompetansedeling, og organisering av dette arbeidet på en mest mulig effektiv måte. Point Taken kom inn som partner for å fasilitere det berømte skyløftet. Intranettet lå da på en eldre plattform som BAHR ikke var fornøyde med, og ville at den nye plattformen skulle være skybasert.


Vi la grunnlaget ved å benytte Office 365, som både nytt intranett og nytt erfaringsarkiv er bygget på. Her ligger det både intern informasjon og erfaringsmateriale. De ansatte finner nyheter og retningslinjer og de kan snakke sammen. De har også et system for å synliggjøre hvor mye kapasitet hver enkelt har. Alt er samlet på ett sted og det er enkelt å finne frem, sier Kjetil Hovding fra Point Taken

Fokus på erfaringsdeling

Den nye digitale løsningen har gitt en rekke forbedringer funksjonelt, og det deles og kommuniseres på tvers av kompetanseområder og prosjektgrupper. BAHR har i mange år hatt et velutviklet erfaringsarkiv, men den tekniske plattformen skulle fornyes og et utvidet prosjekt ble satt i gang. Her samles caser, maler, presentasjoner og annen relevant informasjon som er brukt som grunnlag i de ulike sakene. Dette gjør delingen av erfaringer enklere og mer effektivt.

Om et team eller en advokat jobber på en ny sak kan de bruke erfaringsarkivet for å finne tilsvarende saker og dra nytte av jobben som er gjort og erfaringer andre kolleger har gjort. At dette ligger tilgjengelig gjør dette enklere og ikke minst mer effektivt, sier Hovding.

I BAHR er det Knowledge Manager, Henrik Fagerholt, som har hatt ansvaret for gjennomføringen av det tekniske løftet og overgangen til nye måter å jobbe på. Etter ca. ett år med den nye plattformen og arkivet ser han veldig positive resultater av løftet som er gjort.

Erfaringsarkiv og intranett er viktige verktøy for både kompetansedeling og internkommunikasjon, og for samarbeid. De ansatte blir også mer effektive og bruker mindre tid på å lete etter den informasjonen og kunnskapen de trenger, sier Henrik Fagerholt hos BAHR.

henrik


Henrik Fagerholt, Knowledge Manager i BAHR
Vil du høre mer om hva BAHR har gjort?
Ta kontakt med Knut Skogvold på telefon 900 95 088 eller send en
e-Post til kundeservice i Point Taken

Opplaering-Get-TDC1

Enklere nettbasert samhandling for alle i Get TDC

Med en nettbasert plattform og ny portal opplever Get TDC en forenklet arbeidshverdag for alle. Inkludert selgere og teknikere som jobber ute i felt.

Opplaering-Get-TDC1

Get er for mange kjent som leverandør av TV og internett. Selskapet har en tradisjonsrik historie, og er også leverandør av større infrastrukturer knyttet til både veier, trafikk og kommunikasjonsløsninger for store norske virksomheter. IT-avdelingen i Get TDC har de siste årene tatt en del grep for å gjøre arbeidshverdagen enklere for alle, inkludert de mange ansatte som ikke har hverdagen sin inne på kontoret.

Jeg hadde noen veldig klare tanker og ideer på hvordan jeg ville at vi skulle sette opp våre interne systemer for fremtiden. Løsningen og den nye nettbaserte portalen vi har nå er et resultat av en prosess som har pågått over noen år nå, og vi ser at det har gitt positive konsekvenser for våre ansatte. De kan være koblet på og jobbe uansett hvor de befinner seg, sier IT-sjef Jan Kåre Arnesen.

Mer effektiv arbeidshverdag

Get består av både administrasjon, ledelse og drift som sitter på kontor, men også utegående selgere og teknikere som jobber med installasjoner, vedlikehold og kundesupport. Alle disse er nå tilknyttet den nye plattformen som gjør at de er koblet opp mot kontoret, uansett hvor de er.

Selgerne blir utstyrt med nettbrett hvor all informasjonen de trenger er synkronisert, og de er operative på bare noen minutter. Teknikerne har enheter som tåler en støyt. Utenom enkelte faginstallasjoner er all informasjon tilgjengelig også for disse ansatte via den nye portalen. Å være pålogget og tilgjengelig selv om du er ute på oppdrag eller i møter har forenklet mye av koordinasjonen og informasjonsflyten for alle, inkludert de som vanligvis jobber ute i felt, sier Arnesen. 

Vil du vite mer om hvordan din virksomhet kan jobbe mer digitalt, effektivt og sikkert? Ta kontakt med Knut Skogvold på telefon 900 95 088 eller send en e-Post til kundeservice i Point Taken

Opplaering-Get-TDC2

Fokus på opplæring

Konsulentselskapet Point Taken har bistått med å utvikle en nettbasert plattform for Get som samler informasjon, kommunikasjon og filhåndtering på ett sted. For Point Taken er det viktig at kundene ser en reell forretningsverdi og at de ansatte har forutsetningene til å bruke løsningen mest mulig effektivt. Underveis evalueres og justeres plattformen slik at den fungerer optimalt.

Vi har suksess når kundene er fornøyd og løsningen gjør dem mer effektive. Opplæring er en nøkkel til å innføre slike skyløsninger, noe vi også så hos Get, sier Øyvind Valen-Sendstad, seniorkonsulent hos Point Taken.

Selv om innføringen av en ny arbeidsplattform og en ny måte å jobbe førte til endringsfrustrasjon i Get hadde Arnesen tro på at det til syvende og sist ville være positivt for virksomheten.

Det blir naturlig nok litt frustrasjon internt i en slik endringsprosess. Spesielt kan vaner som hvor ting skal lagres og filstruktur føles fremmed og vanskelig først. Derfor var det viktig for oss at Point Taken kom inn og var ekspertene og at de hadde pedagogiske ferdigheter. Vi har hatt høyt fokus på opplæring, og jeg tror vi trygt kan si at dette alt i alt har gjort våre ansatte mer effektive og at de kan samhandle bedre enn før, avslutter Arnesen.

Vil du høre mer om hva Get TDC har gjort?
Ta kontakt med Knut Skogvold på telefon 900 95 088 eller send en
e-Post til kundeservice i Point Taken

Ng-lastebil

Norgesgruppen jobber bedre med moderne Filhåndtering

Norgesgruppen jobber bedre med moderne Filhåndtering

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner