PT: Kundeinnsikt

Kundene er det viktigste bedrifter har. Det å kunne bruke data om kundemassen til å øke mersalg og krysssalg, redusere churn og få flere fornøyde kunder kanskje det viktigste grepet en bedrift kan gjøre for å sikre vekst. Men hvordan?

Ved hjelp av Customer Insights kan du samle dine kundedata i en kilde slik at man kan segmentere aktivt på virkelige data.

Bygg en lojal kundebase og øk salget

For å bygge kundelojalitet og øke salget blir dagens organisasjoner møtt med å sortere gjennom en uendelig mengde data for å forstå kundeadferd og levere relevante og differensierte produkter og tjenester. I dagens svært konkurransedyktige miljø kan identifisering og formidling av kritisk kundeinnsikt til viktige interessenter i organisasjonen være forskjellen mellom suksess og fiasko.

sales

En løsning som bygger på Microsoft Dynamics 365

Forsikre deg om at konkurransen ikke får overtaket i dagens datadrevne verden. Utnytt Microsoft Dynamics 365 for Kundeinnsikt for å få den innsikten du trenger for å levere de innovative produktene og personaliserte tjenestene som hjelper organisasjonen din å ligge foran.

Funksjoner i PT: Kundeinnsikt

skap visualiseringSkap Visualisering

Lag rike datavisualiseringer som fremhever nøkkel kundeoppførsel, og spre denne informasjonen enkelt til frontlinjene der du kan sette den i gang.

overvak-kunderOvervåk kunder

Overvåk hva kundene dine sier om deg for å vurdere styrken i forholdene dine.

egen-mobilappEgen mobilapp

Analyser kundedemografi, interaksjoner og kjøpsatferd, og utnytt innebygd prediktiv analyse for å lage og levere personlige og relevante løsninger for kundene dine.

samle-innsiktSamle innsikt

Koble forskjellige siloer med data til et enkelt sted for å få en helhetlig oversikt over kundene dine, og gi dine ansatte muligheten til å skape handlingsdyktige kundeinnsikter uten behov for en dataforsker.

mal-publikum-smartMål publikum smart

Tilfør kundedata med analyse for å forutsi kundenes behov og identifisere muligheter for kryssalg og oppsalg av tilleggsprodukter og tjenester for å øke tilfredsheten.

Så enkelt kommer du igang

Det hele starter med en kort uforpliktende prat.

PointTaken er eneste Microsoft 365 FastTrack partner i Norge, som har tilgang til Microsofts rammeverk for best practise brukeradopsjon.
Dette gir våre kunder unike muligheter til å motta workshops som ingen andre i Norge leverer. Ved behov kan vi også gi tilgang til eksperter i Microsoft systemet på ulike områder. Vi vurderer om kunden er kvalifisert for dette programmet etter møtet.

Dersom dere ønsker å gå videre, tar vi så et møte for å skissere mål, og så følger videre faser som vist under. Hele prosessen tar fra noen uker og opp til seks måneder, alt avhengig av hva som skal gjøres. Vi vil skissere kostnads- og tidsperspektiv i de første stegene i prosessen.

Tlf-samtale
(15 minutter)

1

Kort samtale for å finne ut hva man ønsker å få til og om vi kan bidra til å gjøre dette. Denne er uforkpliktende.

Book samtale btn-next

Møte
(2 timer)

2

Utdypning av målbilde og mulighetene man har for å nå dette, samt identifisere  forutsetninger som er sentrale for å lykkes

Workshop
(1-2 dager)

3

Gjennomgang og kvalitetssikring av ide, som til slutt ender med spesifikasjon av en POC/Pilot. Her må alle viktige bidragsytere være tilstede

Produksjon

4

Se igjennom datakilder

Gevinst/nytte

5

Man høster gevinsten av løsningen

Forvaltning og support

6

Man høster gevinsten av løsningen

Kundeinnsikt på en dag

I denne workshopen ser vi på hvordan vi i Dynamics kan bruke Customer Insight til å oppnå dette. Vi ser på hvordan du kan samle, visualisere og bruke kundedata til å skaffe deg konkurransefortrinn.

thomas

Kjenner du deg igjen? Ta kontakt!

• Jeg er interessert i CRM, og ønsker å lære mer om det grunnleggende.

• Jeg har allerede CRM, og ønsker hjelp til å implementere løsningen.

• Jeg har allerede CRM, og ønsker hjelp med utfordringer i løsningen.

• Jeg trenger å lære mer om hvordan min bedrift kan bruke CRM på best mulig måte

Thomas Sandsør
Leder CRM
98 42 24 65

Knut-Skogvold

Kjenner du deg igjen? Ta kontakt.

• Jeg er interessert i Azure, og ønsker å lære mer om det grunnleggende.

• Jeg har allerede Azure, og ønsker hjelp til å implementere løsningen.

• Jeg har allerede Azure, og ønsker hjelp med utfordringer i løsningen.

• Jeg trenger å lære mer om hvordan min bedrift kan bruke Azure på best mulig måte.

Knut Skogvold
Salgssjef
90 09 50 88