Power BI

Power BI samler all innsikt – På ett sted
– Tilgjengelig på et øyeblikk.

Se denne demoen på “Microsoft Partner Showcase” opprettet av Point Taken

Hva POINT TAKEN kan hjelpe deg med

MED POWER BI SKAPER VI MAGI…

• Utvikle og beskrive en god driftsmodell for Power BI for rapportering i din virksomhet
• Kartlegge tilgjengelige datakilder, både interne og eksterne
• Beskrive mulighetene med tilgjengelige data i din virkshomhet, “Unlimited Timeline Trending” og KPI’er
• Kalkulere relevante måleparametere, samt data-analyse i dybden for å avdekke “Skjulte” data og innsikt
• Konfigurere dataflyt-automasjon til instrumentbord, rapporter og analyser
• Implementering av metode og rapporterings-standard, utviklet av vårt eget Business Intelligence Team
• Opplæring for optimal bruk: [Bruker] + [Admin] + [Ledelse] + [Eier] + [Utviklere]
• Rådgivning for lisensiering

Datakilder

Datakilder

Vi kartlegger og kobler til datakilder for å trekke ut og organsisere dine forretningsdata. Mye data blir registrert i ulike systemer, for aldri igjen å se dagens lys. Viktige data forblir utenfor rekkevidde uten å gi verdifull innsikt. Med vårt metodeverk sikrer vi at dine data blir synlig og gir verdi.

Power BI har et stort register “koblinger” til ulike datakilder. I tillegg kan vi lage grensesnitt for de fleste kilder.

Uthenting av forretningsdata

Etter at dine data er tilgjengelige, sikrer vi at katergorisering, dimensjoner og tidslinjer er ivaretatt. Med dette grunnlaget kan vi lage ulike typer rapporter, analyser og instrumentbord.

Power BI har innebygde og kraftige verktøy for bearbeiding, filtrering og presentasjon av data.

reporting-Power-BI
utvelgelse

Utvelgelse og kalkulasjon

Basert på din virksomhets krav, som vi sammen har satt opp, designer vi rapporter og instrumentbord som dekker behovene. Det viktigste er at dine medarbeidere kan ta bedre beslutninger og jobbe mer effektivt ved å benytte seg av den innsikten man får tilgang til.

Menyer, metodevalg og sikkerhet

Alle våre løsninger er basert på en strukturert arkitektur som er intuitiv, med vekjente begreper fra din egen virksomhet, noe som gjør navigasjon i rapportene enkel.

Vi har sikkerhet som styrende parameter i alle våre løsninger. Du skal ha den insikten du har behov for, men den skal ikke være tilgjengelig for andre. Det er derfor viktig å etablere et system som ivaretar dine krav og behov for sikkerhet.

menyer
layout

Layout og Design

“We are overwhelmed by information, not because there is too much, but because we don’t know how to tame it”. — Stephen Few

Ved å skape god oversikt, sikrer vi bedre innsikt i din forretningsdrift og gir deg tall å styre etter. Hver rapport vi lager sammen forteller en historie. Vi sikrer at den historien passer din virksomhets behov.

Publisering og rapportering

Data gir mest verdi når den blir delt med andre. Vi eksporter, publiserer, deler og distribuerer din Power BI data-innsikkt, på den måten du har behov for.

reporting-Power-BI
Knut-Skogvold

Kjenner du deg igjen? Ta kontakt.

• Jeg er interessert i Power BI, og ønsker å vite mer.

• Jeg er interessert i Power BI, og ønsker kjøpe en lisens.

• Jeg har allerede Power BI, og ønsker hjelp med å bruke i løsningen.

• Jeg trenger å lære mer om hvordan min bedrift kan bruke Power BI på best mulig måte.

Knut Skogvold
Salgssjef
90 09 50 88

Knut-Skogvold

Kjenner du deg igjen? Ta kontakt.

• Jeg er interessert i Azure, og ønsker å lære mer om det grunnleggende.

• Jeg har allerede Azure, og ønsker hjelp til å implementere løsningen.

• Jeg har allerede Azure, og ønsker hjelp med utfordringer i løsningen.

• Jeg trenger å lære mer om hvordan min bedrift kan bruke Azure på best mulig måte.

Knut Skogvold
Salgssjef
90 09 50 88