PT:Salg

En salgsplattform utviklet for selgere, av selgere!

Ved å kombinere funksjonene i CRM systemet Microsoft Dynamics 365, med mulighetene som ligger i Power Apps og innen automatisering, har Point Taken sydd sammen en løsning som understøtter hele salgsprosessen.

Få full oversikt, sett salgsprosessene i system og se hvordan salget eskalerer.

Hvorfor velge PT:Salg?

• Minimer tilfeldigheten av å lande nye kunder – sett salg i system

• Enkelt tilgjengelig overalt på alle enheter

• Integrasjon Dynamics 365 og Office365

crm
eye

Sett salg i system – få full oversikt over kunder og salg med instrumentbord

Instrumentbordene gir deg rask oversikt og deles inn i:

• Salgspipeline; – med oversikt over bedriftens salgsmuligheter fordelt på fase

• Dine salgsmuligheter – Liste for rask navigering og endring

• Dine aktiviteter – Liste over dine gjøremål og avtaler

• Relasjonsassistenten – som hjelper deg med å huske salgsmuligheter eller ditt neste møte

phone

Enkelt tilgjengelig med mobil løsning

Selgere er mye på farten, og trenger derfor mulighet til å registrere informasjon i CRM på flere plattformer.

PT:Salg er tilgjengelig via nettleser, på mobil og via app (se bildet over). Dette gjør at du alltid har CRM tilgjengelig og kan oppdatere informasjon om kunder eller salg.

microsoft

Ferdige integrasjoner mot både Brønnøysundregistreret og Microsoft Outlook

For å gjøre registreringen av nye kunder så enkel som mulig har vi koblet mot BRREG for innhenting av data, søk på på bedriftens navn/org.nr. (data vaskes/oppdateres daglig).

Et viktig moment med PT:Salg er koblingen mot Outlook, hvor du kan spore aktiviteter, e-post og opprette nye kontakter og salgsmuligheter basert på e-post.

PointTaken integrerer også mot digitale signeringsløsninger, som sikrer at ingen tilbud-/kontraktsdokumenter blir glemt.

Hvilke utfordringer har selgere idag?

For mange selgere og salgsorganisasjoner er det fortsatt vanskelig og tidkrevende å få informasjon om kunder og potensielle kunder, når og der du trenger det. I dag trenger selgere et system som er enkelt tilgjengelig overalt på alle enheter, samtidig som sikkerheten til bedriftsdata er ivaretatt.

Utfordringer

Systemene er vanskelige å bruke og er lite tilgjengelige når du trenger det. I dag skal systemene fungere og være sikre i forhold til dagens situasjon hvor man trenger å jobbe uavhengig av om man er på farten til og fra et kundemøte, på kontoret eller er på hjemmekontoret, og uavhengig av hvilke enhet man har tilgjengelig.

Jan Arne

Den Ideelle Løsningen

Den ideelle CRM løsningen idag, er tilgjengelig hvor som helst og når som helst. I tillegg gir den deg raskt og enkelt den dataen du trenger. Og den er sikker, silk at man slipper å være redd for å miste data eller bli hacket.

Ønsket Resultat

PT: Salg er en løsning du kan vokse inn i og ikke ut av. Konseptet forenkler samhandling og er optimalisert for salgsorganisasjoner.

Ved å kombinere styrkene mellom Office 365 og Dynamics 365 oppnår kundene en løsning som tilfredsstiller dagens krav.

PT:Salg – Samhandling med MS Teams

PT Salg har laget en smart kobling til Teams som gjør at avdelinger kan samhandle på tvers. Det er ikke alle som kommer til å ha tilgang til CRM, men det kan være viktig å dele kunnskapen om hva som skjer.

Hver kunde i CRM får et eget Team, og hver salgsmulighet får en kanal under kunden. CRM og Teams deler samme mappe for dokumenter. På denne måten slipper man å være bekymret for å ha lagret dokumentene på riktig sted.

microsoft-teams
hand-holding

Tilbudsforespørsel/Anbuds arbeid

Unngå den vanlige usikkerheten om hvem som har gjort hva og hvilke versjon av tilbudsdokumentene er den gjeldende, løs dette ved å ha et team for hver tilbudsforespørsel hvor alle dokumenter ligger.

search

Revider tilbudsdokumenter i Teams

Ved revidering av tilbudsdokumenter har du kanskje opplevdt stor tvil om hvilke som er den endelige versjonen, er det tilbud_endelig 1.docx eller tilbud_ferdig.docx?

Løs dette ved å editere i TEAMS, flere kan jobbe i samme dokument samtidig og det er kun EN versjon av dokumentet til enhver tid.

project diagram

Digital signering og dokumentflyt

PT:Salg settes opp med digital signeringsløsning som sikrer flyten fra du sender et tilbuds-/kontraktsdokument, til revisjon og til slutt signering digitalt (inkl. Bank ID). Dette sikrer full kontroll i prosessen og at ingenting blir avglemt.

Customer Success: BKK

Ingeborg Marie Endresen

Point Taken har hjulpet BKK med skyløft av CRM løsningen. Vi er meget fornøyde med kompetansen og servicen.

Ingeborg Marie Endresen, Leder Forretningsdrift IT

CRM i skyen

BKK ønsket å få Dynamics 365 opp i skyen og ble anbefalt Point Taken, de har tilført god kompetanse og har stått for utførelsen av skyløftet.

bkk
crm

CRM har blitt tilgjengelig overalt, alltid

Ved å ha fått CRM opp i skyen er det nå enkelt for selgerne å ha tilgang til kundeinformasjon uavhengig av hvor de er og hvilke enheter de er på.

Bedre kontroll over salgspipeline

Ved at selgerne har lettere tilgang til CRM har datakvaliteten økt, og organisasjonen har bedre kontroll over salgspipeline.

Så enkelt kommer du igang

Det hele starter med en kort uforpliktende prat. 

PointTaken er eneste Microsoft Office 365 FastTrack partner i Norge, som har tilgang til Microsofts rammeverk for best practise brukeradopsjon. Dette gir våre kunder unike muligheter til å motta workshops som ingen andre i Norge leverer. Ved behov kan vi også gi tilgang til eksperter i Microsoft systemet på ulike områder. Vi vurderer om kunden er kvalifisert for dette programmet etter møtet. 

Dersom dere ønsker å gå videre, tar vi så et møte for å skissere mål, og så følger videre faser som vist under. Hele prosessen tar fra noen uker og opp til seks måneder, alt avhengig av hva som skal gjøres. Vi vil skissere kostnads- og tidsperspektiv i de første stegene i prosessen.

Tlf-samtale
(15 minutter)

1

Kort samtale for å finne ut hva man ønsker å få til og om vi kan bidra til å gjøre dette. Denne er uforkpliktende.

Møte
(2 timer)

2

Utdypning av målbilde og mulighetene man har for å nå dette, samt identifisere forutsetninger som er sentrale for å lykkes.

Workshop
(1-2 dager)

3

Gjennomgang og kvalitetssikring av ide, som til slutt ender med spesifikasjon av en POC/Pilot. Her må alle viktige bidragsytere være tilstede.

Produksjon

4

Løsningen gjøres tilgjengelig for sluttbrukere eller kunder med en forutsigbar kvalitet og sikkerhet.

Gevinst/nytte

5

Vi ser på gevinsten av løsningen og avstemmer mot mål.

Forvaltning og support

6

Vi forvalter og supporterer løsningen ihht avtale.

Bestill NÅ: Kartleggingsworkshop

Pris 15 000-,

  • Vi går igjennom deres bedrift og hva dere ønsker i en 15 min telefonsamtale
  • Deretter tar vi et møte (ca 1–2 timer) for å få oversikt over behovene deres
  • Så blir det 1 heldags workshop hvor vi går i dybden på behov, arbeidsprosesser, bransje etc.
  • Det utarbeides et løsningsforslag og et POC
  • Estimat på POC gis og behov for lisenser kartlegges og gis tilbud på

Videre framdrift (prises spesifikt):

  • Workshop nr 2 ved behov
  • Produksjon
  • Evaluering av gevinst/nytt
  • Eventuelle endringer i løsning
  • Forvaltning/support
Thomas-Sandsør

Kjenner du deg igjen? Ta kontakt.

• Jeg er interessert i CRM, og ønsker å lære mer om det grunnleggende.

• Jeg har allerede CRM, og ønsker hjelp til å implementere løsningen.

• Jeg har allerede CRM, og ønsker hjelp med utfordringer i løsningen.

• Jeg trenger å lære mer om hvordan min bedrift kan bruke CRM på best mulig måte.

Thomas Sandsør
Leder CRM
98 42 24 65

Knut-Skogvold

Kjenner du deg igjen? Ta kontakt.

• Jeg er interessert i Azure, og ønsker å lære mer om det grunnleggende.

• Jeg har allerede Azure, og ønsker hjelp til å implementere løsningen.

• Jeg har allerede Azure, og ønsker hjelp med utfordringer i løsningen.

• Jeg trenger å lære mer om hvordan min bedrift kan bruke Azure på best mulig måte.

Knut Skogvold
Salgssjef
90 09 50 88