PT:Samhandling

PT:Samhandling er en fullverdig samhandlingsløsning basert på Microsoft Teams. Denne løsningen har vi tilpasset for å forenkle hverdagen til en rekke store norske virksomheter. Kundene våre forteller om høy grad av brukeradopsjon, og vi har en rekke gode referanser.

Hvorfor velge PT:Samhandling?

Teams er den nye plattformen som samler videomøter, Office og Microsoft løsninger, tredjepartsapper og deres egne forretningsløsninger på ett sted. Det gir deg én arbeidsflate hvor du slipper å gå inn og ut av apper og løsninger for å løse oppgaver og samhandle effektivt. Du får en enklere hverdag!

Bruk Teams som deres plattform:

• Gruppesamtaler (chat) med historikk
• Videomøter
• Deling av dokumenter, videoer, data fra andre systemer
• Samarbeid i dokumenter og lagring et sted
• Minimerer risikoen for tap av data

Teams
Magnifying-glass

Få full oversikt over gruppens historikk 

Del dokumenter, samtaler, videoer, og møtereferater på en enkel måte.

Users

Tilpass gruppens behov

Hver avdeling eller team er unike og kan tilpasses slik at opplevelsen passer enhver gruppe eller avdeling.

Database

Unngå å miste data

Når alt blir lagret på samme sted vil det aldri være tvil om hvilken versjon som gjelder. Det minimerer risikoen for tap av data i for eksempel prosjekt- og tilbudsarbeid.

Hvilke utfordringer har man i teamarbeid idag?

I dag er det store krav om å kunne jobbe hvor som helst og når som helst, uten at det går på bekostning av sikkerhet.
I tillegg trenger man informasjon raskt for å kunne samarbeide på en enkel og effektiv måte på tvers av organisasjonen.

Utfordringer

Når man skal samarbeide i team, så har man behov for å dele og administrere innhold, kunnskap og systemer.

Dette kan for enkelte organisasjoner være tungvint og lite effetivt og man risikerer å miste data pga. dårlige rutiner.

Utfordringer
Ideal-solution

Den Ideelle Løsningen

Microsoft Teams er en fullverdig chat- og møteløsning hvor alle i gruppen får historikk over gruppesamtaler som gjør at alle er engasjert og informert. Det er full støtte for emojis, GIF’er, lyd, skrift og video.
Dette gjør det til en sentral for samhandling og samler verktøy fra Microsoft 365 på en enkel måte.

Egne Kanaler Og Faner

Hver gruppe kan ha egne kanaler og faner som kan inneholde feks. dokumentbibliotek, notatbøker, oppgavekort og andre programmer som Dynamics 365 ol.

Point Takens egne prosjekter er alle satt opp med chat, filområde, oppgavekort og kundeinformasjon fra CRM.

Channels
Teams as a plattform skisse

Bruk Teams som plattform

Legg til funksjonalitet i teams fra tredjepartsleverandører, slik at brukerne kan utføre alle oppgaver rett fra Teams.
Bygg inn egen funksjonalitet slik at informasjonsbehov og arbeidsprosesser blir ivaretatt inne i Teams. Eksempler på slike funksjoner er arkivering rett fra Teams eller Intranett som startside i Teams.

Everything is awesome when you’re part of a team!

Vi hjelper deg i gang

Point:Takens dyktige rådgivere hjelper deg med å sette opp en samhandlingsportal basert på Microsoft Teams og SharePoint, som tilpasses dine gruppers behov for samhandling. Enten målet er å redusere reisevirksomhet, bruk av e-post, tid til administrasjon, engasjere på tvers av organisasjonen eller mer effektiv prosjektbasert jobbing.

Samhandling-1
Handshake

PT skreddersyr de ulike gruppene ihht. Kundens behov

Point:Taken har løsninger for provisjonering (automatisk oppsett og tilgangsstyring) for Teams og SharePoint. De ulike gruppene får verktøyene de trenger for deling og samhandling.

Chat Icon

En løsning for nettbaserte møter

Teams har støtte for bade telefoni og video, slik at det er enkelt for gruppen å avholde nettbaserte videomøter. Enkelt å dele både skjerm og se de samme dokumentene.

Clock

Sparer tid og er sikkert på samme tid

Unngå å bruke tid og energi på hvilke versjon av dokumenter som gjelder, siden alt er lagret på samme sted og det er mulig med samendring av dokumenter så er det aldri noen tvil om dette.

Mer effektiv barnehageadministrasjon med PT:Samhandling

Espira Gruppen er en barnehagekjede som driver rundt 100 barnehager med 3000 ansatte og nesten 10 000 barn.

Vi kontaktet Point Taken fordi vi trengte hjelp til å samhandle bedre, internt i organisasjonen, internt i barnehagene og mellom barnehagene og administrasjonen, forteller Jens Schei Hansen, Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira Gruppen.

Les hele referansen og se video av Jens sin uttalelse her:

https://pointtaken.no/referanser/mer-effektiv-barnehageadministrasjon-med-teams-og-sharepoint/

Daycare management
Teams-sharepoint

Effektivisert reise-/møtevirksomhet og oppfølging

Gjennom å ta i bruk SharePoint og Teams så har vi allerede fått ned reisevirksomheten og fått mer effektive møter. Det blir også lettere for regionssjefen å følge opp sine barnehager, og lettere å jobbe på tvers i organisasjonen, sier Schei Hansen.

Høy brukeradopsjon og compliant

Vi takker Point Taken for å ha loset oss gjennom denne prosessen, slik at vi har kommet raskt til mål. Vi ser store effektivitetsgevinster allerede, i tillegg er det mindre bruk av epost, og vi er blitt mer compliant i forhold til GDPR; sier Schei Hansen.

Graf

Så enkelt kommer du igang​

Det hele starter med en kort uforpliktende prat. ​

PointTaken er eneste Microsoft 365 FastTrack partner i Norge, som har tilgang til Microsofts rammeverk for best practise brukeradopsjon. ​

Dette gir våre kunder unike muligheter til å motta workshops som ingen andre i Norge leverer. Ved behov kan vi også gi tilgang til eksperter i Microsoft systemet på ulike områder. Vi vurderer om kunden er kvalifisert for dette programmet etter møtet. ​

Dersom dere ønsker å gå videre, tar vi så et møte for å skissere mål, og så følger videre faser som vist under. Hele prosessen tar fra noen uker og opp til seks måneder, alt avhengig av hva som skal gjøres. Vi vil skissere kostnads- og tidsperspektiv i de første stegene i prosessen.​

Get-started

Tlf-samtale​​
(15 minutter)​​​

1

Kort samtale for å finne ut hva man ønsker å få til og om vi kan bidra til å gjøre dette. Denne er uforpliktende.​​

Møte
(2 timer)​​

2

Utdypning av målbilde og mulighetene man har for å nå dette, samt identifisere forutsetninger som er sentrale for å lykkes​​.

Workshop​​​​
(1-2 dager)​​​

3

Gjennomgang og kvalitetssikring av ide, som til slutt ender med spesifikasjon av en POC/Pilot. ​​Her må alle viktige bidragsytere være tilstede​​.

Produksjon​​​

4

Løsningen gjøres tilgjengelig for sluttbrukere eller kunder med en forutsigbar kvalitet og sikkerhet​​.

Gevinst/nytte​​​

5

Vi ser på gevinster og avstemmer disse mot mål.​

Forvaltning ​​og support​​

6

Vi forvalter og supporterer løsningen videre i henhold til avtale.​

Bestill NÅ: Kartleggingsworkshop

Pris 15 000-, ​

Etter at vi har hatt en kartleggingssamtale (ca 1–2 timer) og skissert opp deres behov, har vi mulighet til å skreddersy en heldagsworkshop for deres bedrift.​

– Her vil vi gå i dybden på behov, arbeidsprosesser, bransje etc.​

– Det utarbeides et løsningsforslag og en POC (Proof of Concept)​

Videre framdrift (prises spesifikt):​

  • Workshop nr 2 ved behov​
  • Produksjon​​
  • Evaluering av gevinst/nytt​​
  • Eventuelle endringer i løsning
  • Forvaltning/support
Tomas-Holseth

Kjenner du deg igjen? Ta kontakt!

• Jeg er interessert i teamarbeid og samhandling, og ønsker å lære mer om det grunnleggende.

• Jeg har allerede Microsoft 365, og ønsker hjelp til å implementere Teams.

• Jeg har allerede tatt i bruk Teams og ønsker hjelp med tilpasning av løsningen til mine behov.

• Jeg trenger å lære mer om hvordan min bedrift kan bruke Teams og SharePoint på best mulig måte.

Tomas Holseth
Salgssjef
900 89 264

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner