BAHR

BAHR er et ledende forretningsadvokatfirma , lokalisert i Oslo med over 180 medarbeidere. BAHR ønsker å ligge i forkant av den teknologiske utviklingen som også påvirker advokatbransjen og har kommet langt i arbeidet med effektivisering og digitalisering av arbeidsprosesser. BAHR ønsket en samarbeidspartner som kunne bistå i dette arbeidet.

Utfordringen:

BAHR er en høykompetansebedrift med bred og dyp erfaring fra et stort antall oppdrag. Denne erfaringen benyttes kollektivt i hverdagen. Firmaet ønsket en ytterligere forbedring av sitt erfaringsarkiv slik at organisasjonens samlede kompetanse lett tilgjengelig gjøres for alle advokatene. I tillegg til denne plattformen, som på en intelligente måte skulle hjelpe de ansatte med å finne informasjon, ekspertise og innsikt, hadde BAHR også behov for å etablere en ny og moderne kommunikasjonsplattform som kunne bygge samhørighet og informere ansatte i på tvers av hele organisasjonen integrert i et nytt intranett.

Interne prosesser samsvarte dårlig med BAHR sitt ønske om å tilby ansatte en digital og friksjonsfri jobbhverdag.

Løsningen:

Det nye erfaringsarkivet og det nye intranettet legger til rette for kompetansedeling på tvers av grupper, slik at kollektiv kunnskap kan utnyttes på en bedre måte. Advokatene kan samhandle og dele i sanntid, og det kan kommuniseres på tvers av kompetanseområder og prosjektgrupper. Den nye digitale løsningen, understøttet av en rekke funksjonelle forbedringer, gjør BAHRs advokater klare for en ny og effektivisert digital hverdag.

Bahr
Knut-Skogvold

Kjenner du deg igjen? Ta kontakt.

• Jeg er interessert i Azure, og ønsker å lære mer om det grunnleggende.

• Jeg har allerede Azure, og ønsker hjelp til å implementere løsningen.

• Jeg har allerede Azure, og ønsker hjelp med utfordringer i løsningen.

• Jeg trenger å lære mer om hvordan min bedrift kan bruke Azure på best mulig måte.

Knut Skogvold
Salgssjef
90 09 50 88

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner