oval-gradient

IT-sikkerhet

Vi opplever at datasikkerheten til norske bedrifter ikke er god nok til å møte dagens trusselbilde. Systemene krever både overvåkning og jevnlig vedlikehold da inntrengere stadig finner nye metoder og smutthull.

Hvilke utfordringer har man relatert til sikkerhet i dag?

Selv om datasikkerhet lenge har vært et aktuelt tema, er det nå en stor endring i hvordan man jobber med sikkerhet. Der det tidligere ble fokusert på passiv beskyttelse i form av brannmurer og antivirus, går man nå i en retning av aktivt forsvar. Dette dreier seg i stor grad om overvåkning, og at man har oppdaterte sikkerhetssystemer på plass.

girl-laptop
high-five

Den ideelle løsningen 

Den ideelle løsningen mener vi er tilpasset hver enkelt bedrifts behov. Hver bedrift gjør ting på sin egen måte, og det finnes derfor ingen fasitløsning. Vi tar oss tiden til å forstå deres virksomhet, og hvilke løsninger som gir dere best verdi. Deretter legges det opp et kompetanseløp for å sikre god brukeradopsjon. Men, reisen slutter ikke her. Den ideelle løsningen bør også ha et system for kontinuerlig overvåkning. Både hackere og sikkerhetsleverandører utvikler seg, og det kommer stadig nye trusler samt verktøy for å håndtere disse.

Cloud Control

Cloud Control er en tjeneste som gir deg god verdi og trygghet i form av monitorering, varsling, sikkerhet, rådgivning og «Kontroll». Vi som leverandør tar hånd om ditt Azure miljø, slik at du kan bruke mer tid på din jobb og mindre tid på å bekymre deg over statusen på tjenestene du har i Microsoft Azure.

Noen kunder vi har hjulpet med IT-sikkerhet

Vipps Logo

Vipps

Vipps ønsket bistand til å sikre sine skytjenester etter beste praksis. Point Taken har gjennom mer enn 2,5 år bistått Vipps med sin kompetanse på sikring av skytjenester.

 

Point Taken har bistått med sikring av Microsoft 365 tjenestene som Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for business. Videre gjorde vi en analyse og kom med en anbefaling på hvilke lisenser Vipps skulle ta i bruk.

Self Storage Group

Self Storage Group ASA driver City Self Storage og OK Minilager, og er en ledende aktør innen oppbevaring og minilager i Skandinavia. Med dagens økning av antall dataangrep, ønsket Self Storage Group å sikre deres Microsoft miljø. Vi gjennomførte en worksop for å kartlegge eksisterende situasjon og utfordringer. Basert på dette ble det laget en rapport som inneholdt konkrete anbefalinger om tiltak og lisenser. Point Taken har bistått med å implementere disse tiltakene.

self-storage
norva24

Norva24

Norva24 leverer et bredt spekter av tjenester til private aktører, bedriftsmarkedet og offentlige instanser. I tillegg samarbeider de med en mengde store aktører med ansvar innenfor infrastruktur under bakkenivå. Med dagens trusselbilde ønsket Norva24 å heve deres sikkerhet og sikre de ansattes enheter med endepunktsikkerhet fra Microsoft. Mange av de funksjonalitetene de ønsket å ta i bruk ligger inkludert i Microsoft 365 lisensene, men med blandede behov hos de ansatte var det behov for å fordele de ansatte inn i ulike grupper.

OBOS

OBOS er Norges største boligbygger og en av de største i Norden. De driver hovedsakelig med utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig. Point Taken har siden 2018 bistått OBOS med prosjekter for å effektivisere og digitalisere deres arbeidshverdag. Vi har blant annet utviklet en ny digital arkivløsning og bistått med Microsoft 365 og Teams utrulling.

obos

Noen spennende webinarer og workshops om IT sikkerhet

half-oval-overlay
sjekkliste-img

Last ned: sjekkliste for digital hygiene

Vi har laget 9 regler som alle bør følge for å sikre seg mot digitale angrep.

Så enkelt kommer du igang

Det hele starter med en kort uforpliktende prat.

 

PointTaken er eneste Microsoft 365 FastTrack partner i Norge, som har tilgang til Microsofts rammeverk for best practise brukeradopsjon.

 

Dette gir våre kunder unike muligheter til å motta workshops som ingen andre i Norge leverer. Ved behov kan vi også gi tilgang til eksperter i Microsoft systemet på ulike områder. Vi vurderer om kunden er kvalifisert for dette programmet etter møtet.

 

Dersom dere ønsker å gå videre, tar vi så et møte for å skissere mål, og så følger videre faser som vist under. Hele prosessen tar fra noen uker og opp til seks måneder, alt avhengig av hva som skal gjøres. Vi vil skissere kostnads- og tidsperspektiv i de første stegene i prosessen.

running-illus
Tlf-samtale​​
(15 minutter)​​​

1

Kort samtale for å finne ut hva man ønsker å få til og om vi kan bidra til å gjøre dette. Denne er uforpliktende.

Møte​​
(2 timer)​​

2

Utdypning av målbilde og mulighetene man har for å nå dette, samt identifisere forutsetninger som er sentrale for å lykkes.

Workshop​​
(1-2 dager)​​​

3

Gjennomgang og kvalitetssikring av ide, som til slutt ender med spesifikasjon av en POC/Pilot. Her må alle viktige bidragsytere være tilstede.
Produksjon

4

Løsningen gjøres tilgjengelig for sluttbrukere eller kunder med en forutsigbar kvalitet og sikkerhet.

Gevinst/nytte​​​

5

Vi ser på gevinster og avstemmer disse mot mål.

Forvaltning ​​
og support​​

6

Vi forvalter og supporterer løsningen videre i henhold til avtale.

martin

Kjenner du deg igjen? Ta kontakt.

• Jeg ønsker å overvåke sikkerheten

• Jeg ønsker å optimalisere sikkerheten

• Jeg ønsker å stanse angrep

• Jeg ønsker en kostandseffektiv sikkerhetsløsning tilpasset mine behov

Martin Wiborg

Salgsansvarlig Azure

Kontakt oss

Skroll til toppen
GDPR-informasjonskapselsamtykke med Real Cookie Banner