BAHR

BAHR

BAHR er et ledende forretningsadvokatfirma, lokalisert i Oslo med over 180 medarbeidere. BAHR ønsker å ligge i forkant av den teknologiske utviklingen som også påvirker advokatbransjen og har kommet langt i arbeidet med effektivisering og digitalisering av arbeidsprosesser.

Les mer om BAHR

Scantrade

Før det nye intranettet kom på plass fant Scantrade det utfordrende å få systemer, interne prosesser og samarbeid til å fungere sømløst. Med mange ansatte var det vanskelig å sikre IT-løsninger i en hverdag hvor ansatte gjerne bruker flere enheter, både på jobb og hjemme.

Les mer om Scantrade
Scantrade
GET

Get TDC

Get TDC er en av de store aktørene på det nordiske markedet som leverer kommunikasjonsløsninger og drifter infrastruktur for store private og offentlige virksomheter.

De har stort fokus på effektive og fleksible løsninger, ikke bare til kunder, men også i forhold til arbeidshverdagen til sine ansatte. Point Taken er med på det digitale løftet som gjøres, med å bistå teknisk med skytjenester, digital samhandling og rådgivning knyttet til Office 365 og Azure med tilhørende tjenester.

Les mer om Get TDC