Point Taken Kundecase

Advokatfirmaet BAHR

Vi er stolte over at Advokatfirmaet BAHR AS, et av Norges ledende forretningsadvokatfirmaer, inngår et strategisk samarbeid med Point Taken AS og NOVA Consulting Group. I tråd med sin Modern Work-satsing tar BAHR i bruk nye teknologier og løsninger for å styrke kvaliteten på sine tjenester. Et av de første initiativene i denne satsingen er implementeringen av MS 365 Copilot. Med sin proaktive tilnærming til teknologiske nyvinninger, er vi sikre på at BAHR vil oppnå betydelige konkurransefortrinn gjennom økt kvalitet og effektivitet.

Strømmestiftelsen

Point Taken har hatt gleden av å bidra til Strømmestiftelsens verdifulle arbeid, som en non-profit organisasjon, dedikert til å hjelpe mennesker i 11 land i Asia og Afrika med å komme ut av fattigdom gjennom utdanning, jobbskaping og samfunnsutbygging. De hadde behov for å lære opp interne medarbeidere som skulle ha ansvar for rapporteringsoppgaver. Vi gjennomførte en workshop i Power BI, som var et fint utgangspunkt for å lære mer om egne data. Det ble laget rapporter i felleskap, basert på deres data, som de nå har som en god basis de selv kan bygge videre på.

Juristenes Utdanningssenter

Juristenes Utdanningssenter (JUS), er juristenes og advokatenes læringsportal. JUS hadde mange systemer for å håndtere både arbeidsprosesser og kundereiser, og hadde behov for å samle systemporteføljen sin til færre applikasjoner. Systemet som ble valgt var Dynamics 365. Det gav JUS mulighet til å samle data fra de forskjellige applikasjonene i én og samme database. Alt ligger nå samlet på ett sted, slik at de bedre kan samhandle på tvers av avdelingene.  

Roadworks

Roadworks bygger, drifter og vedlikeholder kritisk infrastruktur. Selskapet bidrar til elektrifisering av samfunnet, trygge veier og bærekraftig infrastruktur. Roadworks har totalt over 800 ansatte fordelt på mer enn 25 kontorer fra Trøndelag til Agder, og har en omsetning på cirka 2 mrd. kroner. Hovedkontoret ligger i Grimstad. Roadworks har tre forretningsområder: elektro, vei, bygg og anlegg, fordelt på syv datterselskaper. De hadde behov for kompetanseheving på Office 365 blant alle ansatte.

roadworks
norva24

Norva24

Norva24 leverer et bredt spekter av tjenester til private aktører, bedriftsmarkedet og offentlige instanser. I tillegg samarbeider de med en mengde store aktører med ansvar innenfor infrastruktur under bakkenivå. Med dagens trusselbilde ønsket Norva24 å heve deres sikkerhet og sikre de ansattes enheter med endepunktsikkerhet fra Microsoft. Mange av de funksjonalitetene de ønsket å ta i bruk ligger inkludert i Microsoft 365 lisensene, men med blandede behov hos de ansatte var det behov for å fordele de ansatte inn i ulike grupper.

FourPhase

FourPhase er industri teknologi spesialister innenfor sitt felt når det kommer til seperasjon av sand (Solids) knyttet til oljeboring. De hjelper bedrifter i olje- og energi bransjen med å forbedre deres operasjonelle, kommersielle og miljømessige resultater, ved bruk av deres komplekse teknologier. FourPhase består av 80+ ansatte, og de har kontorer både i Bergen, Aberdeen Skottland, Houston USA og Kuala Lumpur Malaysia. FourPhase ønsket å få bedre oversikt over deres Azure miljø, og Point Taken kunne bistå med dette gjennom vår Teams applikasjon Cloud Control.

fourphase
bravo

Bravo

Bravo er et selskap i stor vekst, og trengte nye systemer for å håndtere blant annet salg, kundeservice, og prosjekter. Leveransen har gått over flere faser hvor Bravo først startet med salg, før de gikk videre til Field Service, kundeservice og prosjekt. Deretter så de på koblingen mellom CRM og Teams og CRM og økonomi, før de fokuserte på CRM og Markedsføring. Nå er Dynamics i sentrum av alle arbeidsprosesser.

Self Storage Group

Self Storage Group ASA driver City Self Storage og OK Minilager, og er en ledende aktør innen oppbevaring og minilager i Skandinavia. Med dagens økning av antall dataangrep, ønsket Self Storage Group å sikre deres Microsoft miljø. Vi gjennomførte en worksop for å kartlegge eksisterende situasjon og utfordringer. Basert på dette ble det laget en rapport som inneholdt konkrete anbefalinger om tiltak og lisenser. Point Taken har bistått med å implementere disse tiltakene.

self-storage
statsbygg

Statsbygg

Point Taken har siden høsten 2021 bistått Statsbygg med forvaltning og utvikling av tjenester på Microsoft 365. Utrulling av tjenesteplattformen Microsoft 365 i Statsbygg ble avsluttet sommeren 2021, og ressurser fra Point Taken ble leid inn samme høst for å bistå det nyetablerte forvaltningsteamet med forvaltning og videre utvikling av tjenester på Teams, SharePoint Online og Power Platform.

Norec

Norec holder på å lage ny nettside, og trengte i den forbindelse også nytt intranett. Point Taken har bistått med å sette opp siden med lagring i SharePoint og tilgang via Teams.

norec
vipps

Vipps

Vipps ønsket bistand til å sikre sine skytjenester etter beste praksis. Point Taken har gjennom mer enn 2,5 år bistått Vipps med sin kompetanse på sikring av skytjenester.

Point Taken har bistått med sikring av Microsoft 365 tjenestene som Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for business. Videre gjorde vi en analyse og kom med en anbefaling på hvilke lisenser Vipps skulle ta i bruk.

Leger uten grenser

Leger uten grenser (MSF) kontaktet Microsoft i håp om å få hjelp til en løsning for å kunne gjennomføre målinger av levevilkår i land de skal etablere seg i.

Ved å kombinere Power Platform og PowerBI kunne Point Taken lage en løsning som gir umiddelbare resultater etter at intervjuet er logget i applikasjonen. Dette gir muligheter for raskere beslutningsstøtte som er viktig i land der nye hjelpeorganisasjoner skal etablere seg.

leger
Lånekassen

Lånekassen

Lånekassen ønsket en enklere måte å arkivere på. Tidligere brukte de tradisjonell standardløsning sak/arkivsystem, men synes det var for mye funksjonalitet som de ikke hadde behov for. Resultatet ble å droppe sak og arkivsystem og heller arkivere direkte fra verktøy med integrasjon til Documaster som de allerede jobbet i hver dag. Nå bruker de Microsoft 365 (tidligere Office 365) med Documaster som arkiv.

OBOS

OBOS er Norges største boligbygger og en av de største i Norden. De driver hovedsakelig med utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig. Point Taken har siden 2018 bistått OBOS med prosjekter for å effektivisere og digitalisere deres arbeidshverdag. Vi har blant annet utviklet en ny digital arkivløsning og bistått med Microsoft 365 og Teams utrulling.

obos
Espira

ESPIRA Barnehagene

ESPIRA er en stor aktør i barnehagesektoren. De har 2600 ansatte, i 101 forskjellige barnehager rundt om i hele landet. Point Taken har hjulpet ESPRIA med samhandling og nytt intranett. Hver dag jobber de for å tilrettelegge for en god barnehagehverdag for barna – slik at de opplever et trygt og godt barnehagetilbud.

Norgesgruppen

NorgesGruppen jobber bedre med moderne filhåndtering En oppgradert versjon av SharePoint har gjort systemet mer brukervennlig. Flere selskaper i NorgesGruppen jobber nå bedre med nye smarte funksjoner og apper.

ASKO truck and a black vehicle
bahr

BAHR

BAHR er et ledende forretningsadvokatfirma, lokalisert i Oslo med over 180 medarbeidere. BAHR ønsker å ligge i forkant av den teknologiske utviklingen som også påvirker advokatbransjen og har kommet langt i arbeidet med effektivisering og digitalisering av arbeidsprosesser.

Statnett

Statnett er en av landets viktigste etater. De bygger, eier og driver det sentrale strømnettet, og passer på at det alltid er balanse mellom forbruk og produksjon, slik at vi har strøm i kontakten året rundt. Drift og operasjoner på hundrevis av lokasjoner gjør samhandling til en kritisk komponent for å levere på virksomhetsmålene.

statnett
scantrade

Scantrade

Før det nye intranettet kom på plass fant Scantrade det utfordrende å få systemer, interne prosesser og samarbeid til å fungere sømløst. Med mange ansatte var det vanskelig å sikre IT-løsninger i en hverdag hvor ansatte gjerne bruker flere enheter, både på jobb og hjemme.

Get TDC

Get TDC er en av de store aktørene på det nordiske markedet som leverer kommunikasjonsløsninger og drifter infrastruktur for store private og offentlige virksomheter.

De har stort fokus på effektive og fleksible løsninger, ikke bare til kunder, men også i forhold til arbeidshverdagen til sine ansatte. Point Taken er med på det digitale løftet som gjøres, med å bistå teknisk med skytjenester, digital samhandling og rådgivning knyttet til Office 365 og Azure med tilhørende tjenester.

scantrade

Vil du vite mer?

Skroll til toppen
GDPR-informasjonskapselsamtykke med Real Cookie Banner