Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som mål å bidra til å forebygge brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, både i og utenfor Norge. Samtidig sikrer loven at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan den enkelte virksomhet håndterer negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Point Takens rapport

Overordnet om funn

I Point Takens leverandørdatabase er det svært få leverandører som representerer høy risiko sett opp mot Åpenhetslovens formål. Point Taken vurderer det slik at konsernet opererer i en bransje og i land der det er lav risiko for brudd på sentrale områder som personvern, forretningsførsel, HMS, menneskerettigheter og arbeidsforhold.

 

Av de leverandørene som har blitt evaluert på grunn av deres risikostatus, har vi ikke funnet grunn til å mistenke brudd på våre krav til anstendige arbeidsforhold og ivaretakelse av menneskerettigheter.

 

Det er dog risiko lenger ned i verdikjeden når vi ser på leverandører av Hardware – som mobiler og bærbare pc:er. Aktiviteter inkluderer utvinning, transport, håndtering, handel, bearbeiding, smelting, raffinering og legering av råmaterialene. Disse mineralene defineres av OECD som høyrisiko råmaterialer når de er hentet fra konfliktberørte og høyrisikoområder, identifisert ved tilstedeværelse av væpnet konflikt, utbredt vold eller andre risikoer for skade på mennesker.

 

Tydelige retningslinjer og forpliktelser mellom Point Taken og leverandører ved inngåelse av avtale er viktige forebyggende virkemidler. For å redusere negativ påvirkning ses dialog og samarbeid på som viktige tiltak.

For mer informasjon

For direkte henvendelser vedrørende hvordan Point Taken håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, ta kontakt på mailadresse: apenhetsloven@novacg.no

 

Vi vil svare på henvendelsen innen 21 dager.

Etiske retningslinjer for leverandører

Point Taken verdsetter sine leverandører, forretningspartnere og samarbeidspartnere som sentrale aktører i utførelsen av vår virksomhet. Vi ønsker at våre forretningsforbindelser skal være basert på tillit, åpenhet og felles verdier når det gjelder etikk og etterlevelse. Her finner du våre «Etiske retningslinjer for leverandører».


Skroll til toppen
GDPR-informasjonskapselsamtykke med Real Cookie Banner