Effektivisering og optimalisering av Microsoft-miljøet

Point Taken har hatt gleden av å samarbeide tett med BankID BankAxept innenfor deres Microsoft-miljø over flere år. Høsten 2023 implementerte vi Cloud Control, som IT-avdelingen tok i bruk for å effektivisere og optimalisere utviklingen av Microsoft-miljøet. Fokusområdene var sikkerhet, governance & compliance, samt kostnadsoptimalisering.

Behov

BankID BankAxept stod overfor utfordringer med å holde seg oppdatert på beste praksis rundt lisensiering og implementering av sikkerhets- og compliance-funksjonaliteter. Disse områdene utvikler seg raskt og blir stadig mer komplekse. Høsten 2023 ble det ekstra viktig å adressere disse utfordringene for å forberede implementeringen av Microsoft 365 Copilot. 

Løsning

Etter å ha implementert Cloud Control og gitt IT-avdelingen tilgang til Teams-applikasjonen, analyserte vi data og foreslo lisensieringsendringer og relevante konfigurasjoner. En lisensekspert fra Point Taken gjennomgikk BankID BankAxepts lisensstruktur og identifiserte besparelsesmuligheter.

 

Vi anbefalte en fleksibel lisensieringsstrategi: 20% av brukerne med månedlig binding og de resterende 80% med årlig binding. Vi utførte en grundig gjennomgang av inaktive brukere og implementerte automatiserte access reviews for fremtidig håndtering.

Rapporten for inaktive brukere ga innsikt i brukere som ikke hadde logget på på x antall dager (og år). BankID BankAxept kunne fjerne flere gamle brukere, inkludert gjestebrukere, og deaktiverte deres lisenser. Vi hjalp dem også med å sette opp Access Reviews for å automatisere denne prosessen i fremtiden.

 

Vi vurderte også data governance og ga anbefalinger om implementering av sensitivity labels. Disse er essensielle for å beskytte organisasjonens data og sikre at samarbeid og produktivitet ikke hemmes. Dette er spesielt viktig nå som mange forbereder miljøet for å ta i bruk Copilot.

 

Anbefalingene og tiltakene ble presentert under våre månedlige oppfølgingsmøter for Cloud Control. Her gjennomgår vi data fra Cloud Control-applikasjonen og vurderer anbefalingene fra ekspertene i Cloud Control-teamet.

 

Resultater og gevinster

  • Oversiktlig implementeringsplan: BankID BankAxept oppnådde en mer strukturert og oversiktlig tilnærming til håndteringen av sikkerhet og compliance. IT-avdelingen kunne enklere planlegge og delegere arbeidsoppgaver.
  • Forbedret totaloversikt: Cloud Control ga en helhetlig innsikt i dagens miljø, noe som gjorde det enklere å identifisere potensielle trusler, flaskehalser, svakheter og områder for optimalisering.
  • Tydeligere lisensstrategi og rutine: Implementeringen av Cloud Control resulterte i en klar og strukturert lisensstrategi, samt effektive rutiner for lisensadministrasjon. Dette førte til bedre overholdelse av lisenskrav og optimal ressursallokering.

Kostnadsbesparelser: Gjennom en grundig gjennomgang av brukerlisensene oppnådde BankID BankAxept betydelige kostnadsbesparelser og fikk full kontroll på lisenskostnadene. De fjernet gamle brukere og tilganger som ikke lenger var nødvendige, noe som også styrket sikkerheten.

 

Disse forbedringene førte til økt skalerbarhet, ytelse og sikkerhet, samt en markant økning i operasjonell effektivitet. BankID BankAxept har nå et solid fundament for å møte fremtidige utfordringer med økt kontroll og bedre ressursutnyttelse. 

quote
Sitat fra kunden:

«Point Taken har vært vår pålitelige partner gjennom flere år, og høsten 2023 tok samarbeidet en ny retning da vi implementerte Cloud Control i vårt Microsoft-miljø. Det har vært nyttig for oss å få en mer total oversikt over vårt miljø og deres ekspertise innen Microsoft har gjort det enklere for oss å ha en klar arbeidsplan å følge når det kommer til implementering av nye sikkerhetsfunksjoner.»

 

Lisenskostnader bespart: 15% av totale Microsoft brukerlisenser, med en kombinasjon av årlig og månedlig binding av lisenser.

Ønsker du også å styrke din virksomhets digitale infrastruktur? 

Ta kontakt med oss i dag for å diskutere hvordan vår Cloud Control-løsning kan skape positive endringer for din organisasjon.

Skroll til toppen
GDPR-informasjonskapselsamtykke med Real Cookie Banner