Forvaltning og utvikling av tjenester i Microsoft 365

Statsbygg leder noen av landets største og mest komplekse byggeprosjekter. I porteføljen har de over 2300 bygninger i Norge og i utlandet, og de har til enhver tid over 100 prosjekter gående. Det gjør dem til et av landets største utleiere og eiendomsforvaltere. I arbeidet sitt har de fokus på å ta i bruk og videreutvikle ny teknologi, samt mer effektive driftsformer. Statsbygg består av 850 ansatte, som er fordelt på kontorene i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø. Etter at de fikk rullet ut Microsoft 365 i 2021, har Point Taken bistått med forvaltning og videre utvikling av plattformen.

digitalisering-campus

Behov

Point Taken har siden høsten 2021 bistått Statsbygg med forvaltning og utvikling av tjenester på Microsoft 365. Utrulling av tjenesteplattformen Microsoft 365 i Statsbygg ble avsluttet sommeren 2021, og ressurser fra Point Taken ble leid inn samme høst for å bistå det nyetablerte forvaltningsteamet med forvaltning og videre utvikling av tjenester på Teams, SharePoint Online og Power Platform. 

Leveransen

Forvaltingsteamet for Microsoft 365 har ansvaret for områdene Teams, SharePoint, Power Platform og infrastruktur i Statsbygg. I det ligger ansvaret for å forvalte basistjenestene i Microsoft 365, tilrettelegge for bruk av Power Platform, og etablere en sikker infrastruktur rundt bruken av disse tjenestene.

 

Teams er tatt i bruk i hele organisasjonen og det er etablert et intranett basert på SharePoint Online. Videre har Statsbygg etablert flere løsninger basert på Power Apps. Det er også utstrakt bruk av Power Automate og SharePoint Lister. Point Taken bistår forvaltningsteamet på alle de nevnte områdene.

employees-chatting
Lars Aaserud, Statsbygg og Kjetil Ødegaarden, Point Taken.
quote

"Ressursene i Point Taken har vist en meget god innsikt i tjenesteplattformen Microsoft 365 og har lagt til rette for en smidig utvikling gjennom å etablere egne miljøer for utvikling, testing og produksjon av tjenestene på Power Platform. Point Taken har utviklet nye tjenester på SharePoint Online og videreutviklet eksisterende tjenester på Power Platform.

"Point Taken har også vært til stor hjelp med å etablere en sikker infrastruktur rundt de tjenester vi har på tjenesteplattformen Microsoft 365".

Lars Aaserud

Spesialrådgiver i Avdeling for digitalisering og utvikling, Statsbygg

Skroll til toppen
GDPR-informasjonskapselsamtykke med Real Cookie Banner