Full oversikt med Cloud Control

FourPhase er industri teknologi spesialister innenfor sitt felt når det kommer til seperasjon av sand (Solids) knyttet til oljeboring. De hjelper bedrifter i olje- og energi bransjen med å forbedre deres operasjonelle, kommersielle og miljømessige resultater, ved bruk av deres komplekse teknologier. FourPhase består av 80+ ansatte, og de har kontorer både i Bergen, Aberdeen Skottland, og Houston USA. FourPhase ønsket å få bedre oversikt over deres Azure miljø, og Point Taken kunne bistå med dette gjennom vår Teams applikasjon Cloud Control.

fourphase building

Behov

Vi jobber i et Azure miljø som blir mer kompleks for hver dag som går, og følte på et behov for å få en total oversikt over aktive ressurser, sikkerhetsbildet, kostnader og nedetid, forteller Kristian Mikalsen, IT Manager i FourPhase. Vi kunne begynt å bygge egne rapporter for å få bedre oversikt over dette selv, men så kom vi over Point Taken sin løsning under et webinar. Deres ferdige løsning passet oss spesielt bra fordi de også følger oss opp og bistår med sine erfaringer og kompetanse.

Leveransen

FourPhase fikk applikasjonen Cloud Control lastet ned på deres Microsoft Tenant, slik at de på IT–avdelingen kan bruke løsningen direkte fra deres egen Teams. Her får de presentert diverse rapporter laget i Power BI, som gjør det enkelt å få full oversikt over sikkerhetsstatusen på miljøet.

På slutten av hver måned mottar de en rapport med tiltak og anbefalinger for å holde Azure miljøet optimalisert når det kommer til sikkerhet, skalering av ressurser, mulige kostnadsbesparelser, eller andre tips våre Azure konsulenter har. FourPhase velger selv om de ønsker å gjennomføre tiltakene de får anbefalt, og om de ønsker bistand fra en av våre Azure konsulenter.  

four phase office
quote

"I løpet av kort tid har vi fått god oversikt over vårt Azure miljø, og med Cloud Control er det enkelt for oss å holde oss oppdatert på hva som skjer, og hva vi kan gjøre for å holde miljøet optimalisert. Det gir oss en trygghet at Point Taken manuelt følger med på miljøet vårt og kommer med anbefalinger de mener vi burde vurdere. I en hverdag presset på tid, er det også veldig effektivt å kunne sette noen av oppgave over til Point Taken’s Azure- og sikkerhetseksperter. Jeg opplever dem som strukturerte og dyktige i måten de kommuniserer og gjennomfører oppgaver på".

Kristian Mikalsen

IT Manager, FourPhase.

fourphase equipment

Gevinsten

Det er mange tjenester i Azure som er «default» satt opp i forskjellige regioner og her hjelper vi FourPhase med å samle tjenestene til ett kontinent, og én region. Det gir mer kontroll over oppetid og responstid til tjenestene de tar i bruk. Point Taken har løst dette ved å sette opp policies, som sørger for at nye ressurser blir satt opp i «West Europe». Det er kostbesparende ved at man kutter ned kostnader på «Data Transfer». FourPhase har også kuttet kostnader ved å få en bedre oversikt over gamle tjenester og ressurser som ikke er i bruk, og vi har foreslått å redusere forbruket på noen tjenester med 15%, gjennom å ta i bruk reserverte instanser.    

Point Taken har anbefalt FourPhase å ta i bruk Conditional Access som legger et godt grunnlag for sikker tilgangsstyring for deres ansatte. FourPhase hadde tilgang til dette via deres allerede eksisterende Microsoft 365 lisenser og fikk dermed hevet sikkerheten uten ytterligere kostnader. Som et internasjonalt selskap som FourPhase kan det være utfordrende å holde oversikt over bruker pålogginger på tvers av landegrenser. I Cloud Control appen får de innsyn i geografiske lokasjoner for alle Azure AD pålogginger, samt forsøkte pålogginger. Dermed kan de enklere fange opp unormale hendelser.

Skroll til toppen
GDPR-informasjonskapselsamtykke med Real Cookie Banner