Get TDC

Get TDC er en av de store aktørene på det nordiske markedet som leverer kommunikasjonsløsninger og drifter infrastruktur for store private og offentlige virksomheter. De har stort fokus på effektive og fleksible løsninger, ikke bare til kunder, men også i forhold til arbeidshverdagen til sine ansatte. Point Taken er med på det digitale løftet som gjøres, med å bistå teknisk med skytjenester, digital samhandling og rådgivning knyttet til Microsoft 365 og Azure med tilhørende tjenester.

Noen av Point Takens leveranser er blant annet

  • Migrering av SharePoint 2010-løsning til SharePoint Online
  • Oppsett av Intranett for hele Get TDC i SharePoint Online
  • Rådgivning på Microsoft 365
  • Integrasjon for å vise innhold i SharePoint fra Workplace fra Facebook.
  • Applikasjon for å stemme frem blant annet årets beste medarbeider, beste team, beste salgsprestasjon og lignende.
  • Bistand til GET TDC opplærings team med innhold til kurs og e-læring med fokus på SharePoint.
  • Mobilitet, tilgang på tvers av digitale arbeidsflater.

Løsningene er med på å kutte kostander, bidra til en bedre og mer effektiv arbeidshverdag slik at de ansatte kan fokusere på å levere gode tjenester til sine kunder.

Get TDC er en Norges første store virksomheter som benytter den nyeste versjonen av SharePoint, «SharePoint Modern».

Get TDC
Knut-Skogvold

Kjenner du deg igjen? Ta kontakt.

• Jeg er interessert i Azure, og ønsker å lære mer om det grunnleggende.

• Jeg har allerede Azure, og ønsker hjelp til å implementere løsningen.

• Jeg har allerede Azure, og ønsker hjelp med utfordringer i løsningen.

• Jeg trenger å lære mer om hvordan min bedrift kan bruke Azure på best mulig måte.

Knut Skogvold
Salgssjef
90 09 50 88

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner