Kompetanseheving på Office 365

Roadworks bygger, drifter og vedlikeholder kritisk infrastruktur. Selskapet bidrar til elektrifisering av samfunnet, trygge veier og bærekraftig infrastruktur.

 

Roadworks har totalt over 800 ansatte fordelt på mer enn 25 kontorer fra Trøndelag til Agder, og har en omsetning på cirka 2 mrd. kroner. Hovedkontoret ligger i Grimstad. Roadworks har tre forretningsområder: elektro, vei, bygg og anlegg, fordelt på syv datterselskaper.

Behov

Bjarte Olsen er IT- og digitaliseringsleder i Roadworks AS, og forteller om at det var et synlig behov for et kompetanseløft på Office 365 i konsernet.

 

– For å tette det sprikende kunnskapsnivået til våre ansatte i Office 365 så ønsket vi et kunnskapsløft. Målet var å få alle ansatte opp på et høyere nivå, og ikke minst løfte de som hadde minst kompetanse på 365, forteller Bjarte Olsen.

 

Roadworks AS hadde behov for bistand fra en IT-leverandør som er spesialist på Microsoft-produkter, gode på digital samhandling, og har erfaring med å holde kurs og brukeradopsjon. Valget falt på Point Taken.

roadworks bjarte olsen
Bjarte Olsen, IT- og digitaliseringsleder i Roadworks AS.
Thorbjørn roadworks
Thorbjørn Værp, kursholder og ressurs fra Point Taken.

Løsning

– Point Taken løste oppgaven raskt og enkelt ved å tildele oss en dedikert, kompetent ressurs med lang erfaring på området. Det var en fleksibel tilnærming der våre behov og ønsker til tid og sted ble godt ivaretatt.

 

Point Taken løste oppgaven ved å kjøre god gammeldags klasseromsundervisning rundt om på våre lokasjoner. Kurs og grupper ble delt inn i introkurs og superbrukerkurs, en løsning som fungerte godt for oss, avslutter Bjarte Olsen.

quote

"Roadworks med datterselskap har gjennom kursene fra Point Taken, økt den digitale modenheten blant de ansatte, noe som igjen fører til bedre utnyttelse av systemene og økt digitalisering av oppgavene våre".

bjarte

Bjarte Olsen

IT- og digitaliseringsleder i Roadworks AS.

Skroll til toppen
GDPR-informasjonskapselsamtykke med Real Cookie Banner