Leger uten Grenser

Andrea Blas, MSF outreach nurse in Bambari, during a children’s consultation day at Elevage’s health centre, Bambari.

MSF190472
Early morning breefing at the Doctors Without Borders (MSF) logistics base in Conakry, Guinea. Doctors without Borders (MSF) is launching a large scale measles vaccination campaign in Conakry, the capital of Guina. Since the beginning of the year there have been 3468 confirmed cases and 14 deaths dues to measles in Guinea.

Bakgrunnen

Leger uten grenser (MSF) kontaktet Microsoft i håp om å få hjelp til en løsning for å kunne gjennomføre målinger av levevilkår i land de skal etablere seg i. Målingene som ble gjort skulle skape et grunnlag for lønnsnivåer som er forventet for de forskjellige rollene til leger, sykepleier, sikkerhetsvakt, vaskepersonell osv.

Prosessen

Leger uten Grenser sender “benchmarkers” ut til organisasjoner rundt omkring i verden som intervjues. Mange av lokasjonene rundt omkring kan også befinne seg i områder uten internet. På bakgrunn av intervjuene ender de opp med en rapport som skal samstilles pr land. Dette er en lang og manuell prosess for samstilling av data.

Løsningen

Ved å kombinere Power Platform og PowerBI kunne Point Taken lage en løsning som gir umiddelbare resultater etter at intervjuet er logget i applikasjonen. Dette gir muligheter for raskere beslutningsstøtte som er viktig i land der nye hjelpeorganisasjoner skal etablere seg.

 

Point Taken valgte å gjøre oppdraget pro bono for å støtte Leger uten grenser sitt viktige arbeid.

Jeroen-og-Rune
people-talking

Vil du også lære mer om å jobbe smart med analyse? Book en endags workshop!

Vi anbefaler workshopen «Lær deg analyse på en dag». Workshopen gjennomføres i samarbeid med eksperter i Microsoft, og i teknologigantens flunkende nye inspirasjonssenter i Bjørvika. Opplegget baserer seg på beste praksis i hvordan hjelpe mellomstore og store virksomheter med digital endring.

 

Kostnaden per kurs er kun 15.000 kroner (til sammen, ikke per deltager).

Etter endt workshop har deltagerne bedre forståelse for:

  • Hvordan koble til, importere og sette sammen data fra ulike kilder
  • Hvilke regler som skal settes opp, og hvordan bestemme måltall (KPI-er)
  • Brukervennlige visualiseringsverktøy som er enkle å bruke og forstå
  • Hvordan bygge slående rapporter
  • Deling av rapporter, i- og utenfor bedriften
Skroll til toppen
GDPR-informasjonskapselsamtykke med Real Cookie Banner