Mer effektiv barnehageadministrasjon med Teams og SharePoint

Espira Gruppen er en barnehagekjede som driver 103 barnehager med 3000 ansatte og nesten 10 000 barn.
  • Vi kontaktet Point Taken fordi vi trengte hjelp til å samhandle bedre, internt i organisasjonen, internt i barnehagene og mellom barnehagene og administrasjonen, forteller Jens Schei Hansen, Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira Group.
Barnehagene hadde ikke gode systemer for felles kommunikasjon.
  • Vi ønsket å finne en platform hvor vi kunne effektivisere oss. Å bruke mindre tid på administrasjon er målet, forteller Schei Hansen.
På den måten kan vi bruke mest mulig tid på å jobbe mot å gi barna en god barnehagehverdag.
  • Gjennom å ta i bruk SharePoint og Teams så har vi allerede fått ned reisevirksomheten, og vi har fått mye mer effektive møter. Det blir også lettere for regionssjefen å følge opp sine barnehager, og lettere å jobbe på tvers i organisasjonen, sier Schei Hansen.
Med nye systemer ønsker de å etablere en delekultur. De takker Point Taken for den høye brukeradopsjonen.
  • De har loset oss gjennom denne prosessen, slik at vi har kommet raskt til mål. Vi ser store effektivitetsgevinster allerede, i tillegg er det mindre bruk av epost, og vi er blitt mer compliant i forhold til GDPR; sier Schei Hansen.
Tallene underbygger det Schei Hansen sier:
  • I Mars 2019 benyttet 9,5% av Espiragruppen Teams – i Juni 2019 var tallet 66,6%.
  • I samme periode ble bruk av epost halvert. Hver bruker mottok i mars i snitt 166 epost, mens i juni var tallet 68. Antall eposter sendt per dag gikk fra 72 til 20.

Slik ser Espira sin SharePoint ut

Skroll til toppen
GDPR-informasjonskapselsamtykke med Real Cookie Banner