Norva24

Norva24 leverer et bredt spekter av tjenester til private aktører, bedriftsmarkedet og offentlige instanser. I tillegg samarbeider de med en mengde store aktører med ansvar innenfor infrastruktur under bakkenivå. Med over 1400 ansatte er Norva24 størst i Norden med lokasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. Norva24 ønsket å løfte endepunktsikkerheten og rydde opp i Microsoft lisensene de hadde.

Utfordring

Med dagens trusselbilde ønsket Norva24 å heve deres sikkerhet og sikre de ansattes enheter med endepunktsikkerhet fra Microsoft. Mange av de funksjonalitetene de ønsket å ta i bruk ligger inkludert i Microsoft 365 lisensene, men med blandede behov hos de ansatte var det behov for å fordele de ansatte inn i ulike grupper.

Leveransen

Vi startet med å kartlegge hvilke lisenser de hadde og hvorfor valget hadde landet på akkurat disse. Det er ikke uvanlig at det kan samle seg opp en god blanding av forskjellige Microsoft lisenser over årene ut i fra løpende behov. Etter å ha gått i dybden på hvordan de ansatte jobber og hvilke behov de har av sikkerhet, samhandling, samt versjon av Office pakken, kunne vi plassere de ansatte i tre ulike grupper basert på behov for lisens.

Recycler

Deretter opprettet vi tre grupper i Azure Active Directory, og la brukerne inn i gruppen de tilhørte. Når alle brukerne var knyttet opp mot en gruppe i Azure AD, kunne vi tildele lisenser til de forskjellige gruppene. På den måten vil alle brukerne som er, eller som i fremtiden, blir medlem av en gruppe, få tildelt samme sett av lisenser.


Dette resulterte i 3 brukergrupper: feltarbeidere, kontorarbeidere og IT-Admin.


Feltarbeiderne trengte Office 365 F3. Den andre gruppen med kontorarbeidere trengte en oppgradering til Microsoft 365 Business Premium og IT-Admin trengte Microsoft 365 E3 og Microsoft 365 E5 Security (Add-on). På den måten kunne vi sikre alle brukerne som sitter på de forskjellige kontorene på et felles sikkerhetsnivå. Dette er en fordeling som kan brukes i mange norske selskaper og er en kostnadseffektiv lisensiering for å få mest mulig ut av Microsoft sine sikkerhetstjenester.

Robot-inside-pipes-with-large-dimension

Gevinst

Microsoft lisensiering kan være tidkrevende, forvirrende, og kan fort ende opp med at man sitter på lisenser som er dyrere enn hva brukerne faktisk har behov for. Som kunde av Point Taken fikk Norva24 kostnadsfri lisensrådgivning av vår lisensekspert for å rydde opp i gamle lisenser, samt en anbefaling på akkurat hvilken kombinasjon av lisenser som er mest kostnadseffektiv.

Norva24 sitter igjen med økt sikkerhet for alle deres brukere og enheter med en forenklet lisenstildelings prosess i Azure AD. Dette forenkler «onboarding» av nye ansatte som skal lisensieres ved at de kan bli tildelt én av tre grupper, som automatisk tildeler rett sett av lisenser.

 

Som kunde av Point Taken får Norva24 en kvartalsvis oppfølging av vår lisensekspert for å gå igjennom nyheter fra Microsoft og andre aktuelle tips som kan være relevant for deres lisensiering og deres bruk av diverse sikkerhetsfunksjonalitet.

Skroll til toppen
GDPR-informasjonskapselsamtykke med Real Cookie Banner