Fra samarbeid til samhandling

OBOS er Norges største boligbygger og en av de største i Norden. De driver hovedsakelig med utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig. Point Taken har siden 2018 bistått OBOS med prosjekter for å effektivisere og digitalisere deres arbeidshverdag. Under ser du noen av prosjektene vi har jobbet med

Nytt digitalt arkiv

I 2018 ønsket OBOS å skifte ut gammelt arkiv som inneholdt 9 millioner dokumenter, uten at det var konfigurert opp for nye dokumenttyper. Point Taken utviklet en ny digital arkivløsning som ble bygget i OBOS sin Azure tenant, og som stod klar høsten 2019. Løsningen oppfylte alle OBOS sine funksjonelle og ikke-funksjonelle krav, virksomhetskrav og sikkerhetsaspekter

screenshot-analytics

Microsoft 365 og Teams utrulling

Det siste halve året har vi hjulpet OBOS med utrulling av Microsoft 365, og spesielt Teams som ble lansert akkurat før Corona tiltakene trådte i kraft, slik at de har kunnet jobbe trygt og effektivt fra hjemmekontorene sine. Siden mars 2020 har brukeradopsjon og active usage skutt i været. De har nå 93% brukeradopsjon i Teams, og 55% i SharePoint.

Microsoft Teams

Teams er den første felles komplette samhandlingsløsning for alle enheter i OBOS, som også ivaretar behovet for samhandling med eksterne som partnere, leverandører eller sluttbrukere. De får også bedre sikkerhet og kontroll på forretningsdata, ved å benytte en felles løsning som de kontrollerer og hvor de kan benytte to-faktor autentisering. Point Taken har blant annet bidratt med rådgivning rundt utrullingsstrategi og teknisk klargjøring, innspill til kanalstrategi, kursing og oppbygging av ambassadørgruppe i OBOS, utarbeidet kommunikasjonsmidler, planlagt utrullingsaktiviteteter, og utviklet automatisert provisjonering av team i Teams.

microsoft-teams-image
quote

I Microsoft Teams kan vi opprette team eller grupper, og samle de involverte i prosjekter eller andre former for samhandling. Der kan vi kommunisere, dele dokumenter, opprette møter og legge til en hel rekke verktøy som kan bidra til at prosjektflyten og samarbeidet kan effektiviseres. Microsoft 365 har også kraftige, innebygde funksjoner som vil hjelpe oss med å beskytte sensitive data, ha kontroll i skyen og oppfylle kravene til forskriftssamsvar (GDPR). Krav til smart samhandling mot Construction City og forventninger fra blant ERP, CRM gjør at migrering til O365 seiler opp som en kritisk aktivitet

frode

Frode Hanssen

IT sjef Drift i OBOS

Microsoft 365

Vi har fortsatt et pågående prosjekt som gjelder utrulling og brukeradopsjon av resten av tjenestene i Microsoft 365. OBOS har valgt systemplattform basert på teknologi fra Microsoft og skytjenester skal benyttes der disse tilfredsstiller regulatoriske krav og krav til funksjonalitet. Sentrale komponenter i denne plattformen utgjøres av Azure, Power Platform, Dynamics 365 (ERP og CRM) og O365.

microsoft-365-image
quote

Migrering til O365 kan representere et viktig bidrag i arbeidet med digitalisering og innovasjon i OBOS og er solid forankret i IT – Strategien. Samtidig representerer O365 et sett med verktøy som både samlet og hver for seg betyr nye måter å jobbe på. Disse mulighetene kan virke overveldende og kompliserte selv for erfarne brukere. Det er derfor nødvendig med en styrt utrulling av O365, som setter fokus på brukernes evne til å ta i bruk de ulike verktøyene, og organisasjonens evne til å utnytte mulighetene i løsningen. Det er her Point Taken vil bidra med sin ekspertise og sørge for en vellykket migrering.

espen-hytta

Espen Hytta

Direktør for IT konserntjenester i OBOS

Tomas Holseth

Kjenner du deg igjen? Ta kontakt.

Tomas Holseth

Salgssjef

Kontakt oss

Skroll til toppen
GDPR-informasjonskapselsamtykke med Real Cookie Banner