Scantrade

Scantrade er Nordens ledende leverandør innen all organisert breddeidrett, og trengte en partner for å løfte digitaliseringen inn i 2018.

Utfordringene:

Før det nye intranettet kom på plass fant Scantrade det utfordrende å få systemer, interne prosesser og samarbeid til å fungere sømløst. Med mange ansatte var det vanskelig å sikre IT-løsninger i en hverdag hvor ansatte gjerne bruker flere enheter, både på jobb og hjemme.

Interne prosesser samsvarte dårlig med Scantrades ønske om å tilby ansatte en digital og friksjonsfri jobbhverdag.

Løsningen:

Gjennom et godt samarbeid mellom Scantrade og Point Takens konsulenter, ble resultatet et moderne, responsivt og tilpasset intranett, som skal støtte opp om de ansattes digitale hverdag. Den tekniske arkitekturen har gjort det mulig å sette opp et årshjul som skiller de forskjellige avdelingene fra hverandre, samtidig som alle kan ha oversikt over hva som skjer. Løsningen kan brukes på alle enheter samtidig som IT-sikkerheten ivaretas. Med funksjonalitet for god rapportering, sikker IT-håndtering og samarbeid i sanntid har de ansatte fått en helt ny digital hverdag.

Scantrade
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner