Sikkerhet i skyplattformen

Vipps er det ledene selskapet innen ID og betaling i Norden.

Vipps ønsket bistand til å sikre sine skytjenester etter beste praksis. Point Taken har gjennom mer enn 2,5 år bistått Vipps med sin kompetanse på sikring av skytjenester.

Sikring av Microsoft 365 og Teams

Point Taken har bistått med sikring av Microsoft 365 tjenestene som Exchange Online, SharePoint Online, og OneDrive for business. Videre gjorde vi en analyse og kom med en anbefaling på hvilke lisenser Vipps skulle ta i bruk.

Deretter ble alle sikkerhetstjenestene i Microsoft 365 E5 plattformen, som Azure AD PIM, Conditional Access, Self-Service Password reset og Microsoft Defender for Endpoint konfigurert opp og tatt i brukt.

Microsoft Intune ble tatt i bruk for fullt for å skape sikrede og samsvarskonfigurerte klienter både for Windows 10 og macOS samtidig som vi strukturerte opp applikasjonspakker som ble benyttet likevel som hvilke sikkerhetsmekanismer som skal være skrudd på og tunet både i Windows og OSX.

Azure Security Center, Secure Score og Recomendations ble tatt i bruk for å skape en bedre governance og sikrede ressurser i Azure. Azure Policies og Management groups brukes for å styre ressurser på tvers av avdelinger og områder.

Samtidig med Azure Security Center initiativet så fokuserte vi på bedre governance og tok i bruk Sensitivity Labels både for kontorstøtte, men også for Azure Purview for å få kontroll på sensitive data og labeling i samsvar med Vipps sine policyer.

«Julian fra Point Taken har vært en nøkkelbidragsyter til Sikkerhetsarbeidet i Vipps i de spesielt viktige første årene som selvstendig selskap. Med sin ekspertise og ikke minst den eksemplariske holdningen, har han fremstått som en kompetanseressurs som i stor grad har bidratt til å løfte og styrke Vipps»

Reza Sobut, Head of Enabling Services. 

Knut-Skogvold

Kjenner du deg igjen? Ta kontakt.

• Jeg er interessert i Azure, og ønsker å lære mer om det grunnleggende.

• Jeg har allerede Azure, og ønsker hjelp til å implementere løsningen.

• Jeg har allerede Azure, og ønsker hjelp med utfordringer i løsningen.

• Jeg trenger å lære mer om hvordan min bedrift kan bruke Azure på best mulig måte.

Knut Skogvold
Salgssjef
90 09 50 88