Brobygger på samhandling

Trond Wolds ansvar er å sikre at Statnett sine ansatte får smartere og mer produktive arbeidsformer
Statnett er en av landets viktigste etater. De bygger, eier og driver det sentrale strømnettet, og passer på at det alltid er balanse mellom forbruk og produksjon, slik at vi har strøm i kontakten året rundt. Drift og operasjoner på hundrevis av lokasjoner gjør samhandling til en kritisk komponent for å levere på virksomhetsmålene. Derfor er Trond Wold sysselsatt på heltid med å sikre den beste innføringen av samhandlingsløsningen Microsoft 365, der særlig Teams og SharePoint er viktige komponenter. Jeg minsker gapet mellom virksomhetens behov og teknologiens muligheter, sier Trond Wold, som beskriver oppgaven som tjenestemottager. Det kan jeg love deg er en heldagsjobb. Vi startet innføringen av Microsoft 365 for 1,5 år siden, og min oppgave har vært å styre migreringen og løfte lokale systemer til nettskyen.

God kommunikasjon gir enklere endring

  • Vi jobber strategisk og overordnet med samhandlingsstøtte i organisasjonen, og er standardisert på Microsofts løsninger, sier han. Arbeidsdagen består av møter med avdelinger, prosjektteam og i grupper. Trykket på kursing og opplæring er stort.
  • Det er viktig å ikke undervurdere den menneskelige dimensjonen i et endringsprosjekt. God kommunikasjon og opplæring er sentralt. Vi mennesker har en iboende skepsis til det som er nytt. Derfor er det viktig å ta seg god tid til å dele kunnskap og skape trygghet rundt de nye arbeidsformene, sier Wold.
office-365-third

Wold styrer og koordinerer de innleide konsulenter, der Point Taken utmerker seg. Selskapet er hyret inn for å bistå med innføringen av Microsoft 365, og for å hjelpe etatens ansatte komme best i gang med de nye funksjonene og mulighetene.

 

– Point Taken er spesialisert på samhandling, og deres konsulenter er troverdige og svært faglig dyktige. De forstår både teknologien og menneskenes behov, og skaper en knytning mellom ønsker og muligheter. Vi setter stor pris på hvordan de ivaretar de menneskelige behovene, sier Wold. Konsulentene sendes på kryss og tvers av virksomheten, og bistår alt fra toppledelsen til de ulike fagspesialistene.

quote

"Det er mange firma som kan Microsoft 365 like bra, men det er noe spesielt med menneskene i Point Taken som egner seg veldig bra i et slikt innføringsprosjekt."

trond wold

Trond Wold

Statnett

Skal i gang med analyse og innsikt

Når Microsoft 365 er på plass, er neste skritt innsikt og analyse. Statnett skal teste ut Microsoft Power Platform, og et av de første prosjektene vil være å lære seg å kverne data og visualisere innsikt med Power BI. Power BI blir aktuelt for å synliggjøre data på tvers av prosjekter, eller for å vise frem innsikt og fremdrift på viktige fagområder eller store prosjekter i vår infrastruktur, sier Wold.

 

Når man leverer strøm er det viktig å enkelt kunne vise frem mengder, utvikling og hva som gjøres i de ulike delene av landet. Power BI fungerer som en praktisk motvekt mot store og tunge analyseløsninger, ved at man ikke behøver å være analyseekspert for å trekke ut viktige styringsdata.

 

Med større og tyngre analyseverktøy blir det gjerne komplekst og omfattende. Power BI har gode funksjoner for å støtte de dagligdagse operasjonene uten å måtte dypknuse data. Plattformen er rask og enkel å komme i gang med, og vi gleder oss til de nye mulighetene. Veien fra behov til leveranse blir lynkjapp, sier han.

power-bi-seminar1-1
Skroll til toppen
GDPR-informasjonskapselsamtykke med Real Cookie Banner